25. výročí zahájení výzkumu biologie, etologie a ekologie zaječí zvěře

 

{mosimage}

00VEDA

25. výročí zahájení výzkumu biologie, etologie a ekologie zaječí zvěře

Oldřich a Josefína Kučerovi

V r. 2005 uplynulo čtvrtstoletí od zahájení systematického výzkumu známých i méně známých vlivů, nepříznivě působících na vývoj a změny v početnosti zaječí populace a na její populační dynamiku. Současně byly hledány cesty, jimiž by bylo možné přispět na základě ověřených skutečností k nápravě daného stavu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku