Jak dál po sjezdu?

 

{mosimage}

00DISK

Jak dál po sjezdu?

JUDr. Jan Vebr

III. volební sjezd ČMMJ proběhl, známe nové funkcionáře a uvidíme, jak se vypořádají se současnou situací v organizaci. Je nutné jim dát šanci. O svých záměrech by však měli velmi otevřeně informovat všechny členy ČMMJ, např. prostřednictvím časopisu Myslivost, tedy nikoliv pouze přes filtr OMS. Měli by podávat informace o způsobu vedení ČMMJ a o výsledcích nezávislých podnikových auditů (podnikový audit hodnotí nejen hospodářské výsledky, ale též podnikovou strukturu, personální, manažerské, právní a další aspekty hospodaření a řízení společnosti) u Interlovu a Halali. Jen tímto způsobem může myslivecká rada získat důvěru, že má snahu věci změnit. Jestliže by tím pověřila dozorčí radu, tak je to zbytečné, protože ta dosud katastrofální hospodaření pouze kryla a omlouvala.

Nová myslivecká rada by také měla věnovat velkou pozornost sekretariátu. Je jasné, že ten má poskytovat servis myslivecké radě, ale současně též servis ČMMJ jako takové. Nejde jen o řešení každodenních provozních problémů spojených s myslivostí, ale též o přípravu koncepčních věcí, pro jejichž tvorbu nemají OMS a myslivecká sdružení dostatečné znalosti. Myslím tím např. pomoc při zajišťování dotací na mysliveckou činnost, koncepční řešení problematiky uplatňování škod působených zvěří atd. V oblasti škod zatím existují tři brožury věnované tomu, jak uplatňovat náhrady, ale ČMMJ se dosud nepostarala o jedinou radu nebo brožuru, jak se účinně bránit vylepšování hospodářských výsledků zemědělců na úkor myslivců.

Situace v ČMMJ po přejmenování v r. 1992 v podstatě kopírovala stav, který v organizaci panoval v dobách socialismu. Členská základna byla dobrá zejména pro placení příspěvků a členové vedení ČMMJ, pečlivě odděleni od členské základny novými stanovami (jen si je pořádně přečtěte) se plácali po zádech, jak úspěšně vedou myslivost. Ve skutečnosti žili ve svém světě a bylo jim jedno, že pro myslivost, kromě okázalých akcí (výstava v Lysé - nekritizuji, ta je potřeba) mnoho nedělají. Samozřejmě by šlo namítnout: příprava nového zákona o myslivosti, různé semináře atd. Pánbůh za ně zaplať, ale kdo ví z uplynulých let něco o jednání vrcholných orgánů ČMMJ? To bylo tabu, určené pouze pro zasvěcené.

Před sjezdem otevřela redakce časopisu Myslivost na své internetové stránce diskusi na téma „Jak jsme spokojeni s našimi funkcionáři?“. Byl jsem překvapen sílou názorů jednotlivých účastníků diskuse, zejména jejich kritickým postojem k dosavadnímu vedení. Nepřehlédnutelný je rozdíl mezi apatií představitelů některých OMS a názory členské základny ČMMJ.  Celou diskusi však naprosto znehodnotily dva nebo tři příspěvky, v nichž autoři použili vulgární výrazy. Stránka byla proto logicky stažena. Domnívám se, že to bylo uděláno úmyslně, aby se našel důvod diskusi zrušit. Po sjezdu Myslivost překvapivě otevřela nové diskusní téma „Jak dál po volbách?“ Začaly se objevovat nové příspěvky, kritické k výsledkům sjezdu, ale bez použití jakýchkoliv vulgarismů. Tato stránka byla posléze opět stažena.

Takže situace v ČMMJ je taková, že řadu let se nejen v časopise Myslivost vůbec neinformuje o činnosti vedení ČMMJ (nemyslím si, že je to vina redakce) a cenzurují se nepohodlné názory členů. Nová myslivecká rada by měla jasně říci, jestli se názory v Myslivosti budou napříště cenzurovat a pokud ano, za jakých podmínek.

Jestli se má ČMMJ změnit, musí nová myslivecká rada reflektovat nejen názory OMS, ale naslouchat také členské základně. Jen tak předejde možnosti rozpadu organizace, která hrozí více, než si mnozí uvědomují. Možná, že to bude nové myslivecké radě jedno, ale pak riskuje, že se již za několik měsíců se bude zodpovídat z výsledků obchodních organizací, včetně požadavků na náhradu škod a ztrát, způsobených jejich špatným řízením a zanedbanou kontrolou.

Záleží na členech ČMMJ a zejména na OMS, aby tlačili na mysliveckou radu a došlo k zásadní změně stylu vedení organizace.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku