Personae grata?

 

{mosimage}

00DISK

Personae grata?

Stanislav Mottl

Latinský výraz persona non grata lze přeložit jako osoba nemilá, nežádoucí. V diplomacii jsou takto označené osoby vyhoštěné z hostitelské země. Takto také nazval svůj článek ing. David Vaca, Ph.D. v č. 12/2005 Světa myslivosti a tímto přídomkem označil i sám sebe poté, co byl krátce před III. sjezdem v kontaktu s jednatelem ČMMJ Vladimírem Broukalem, který tento sjezd ČMMJ zřejmě organizačně a technicky zajišťoval. Z uvedeného článku ing. Vacy vyplývá, že pana Broukala rozzlobil jiný Vacův článek, nazvaný „ČMMJ na rozcestí“ a uveřejněný v č. 11/2005 Světa myslivosti. Pan jednatel Broukal dal průchod své nelibosti způsobem dnes, bohužel, velmi častým - vyhrožoval vydavateli časopisu soudem. Je to smutné, ale budiž. Ve zcela jiném světle se však jeví skutečnost, že pan Broukal znemožnil šéfredaktorovi odborného mysliveckého časopisu velmi dobré úrovně, aby byl přítomen sjezdovému jednání, ač jiní žurnalisté měli přístup neomezený.

Z mého pohledu je jednání pana Broukala, tak jak je popsal ing. Vaca, hrubým útokem na svobodu projevu a je v zásadním rozporu s posláním dobrovolné zájmové organizace. Pan Broukal podle mého soudu této organizaci, jejímž členem jsem od r. 1946, prokázal medvědí službu a za jeho jednání se stydím. Nevím, co vedlo pana Broukala k jednání až příliš připomínajícímu způsoby z dob totality. Vždyť jednatel ČMMJ je z našich členských příspěvků placený zaměstnanec a jako takový může navenek vystupovat jen z pověření vole-ných představitelů ČMMJ. Po-kud toto pověření k takovému politováníhodnému a neomluvitelnému jednání měl, musím se ptát, zda v nejvyšším vedení stojí personae grata, tedy osoby žádoucí a tudíž kompetentní.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku