Myslivecká mluva

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ctirad Rakušan: Myslivecká mluva. Vydalo Druckvo, spol. s r. o., Praha, v r. 2007. Publikace má 182 stran, autorem ilustrací je Miroslav Míča. Prodejní cena 199 Kč.

Známý myslivecký historik, publicista a spolupracovník naší redakce připravil vydání knížky věnované odbornému názvosloví používanému v myslivosti. Nová publikace, již vydalo pražské vydavatelství Druckvo v edici „Myslivost do kapsy“, je rozdělena téměř přesně na poloviny – na textovou část vycházející z Myslivecké mluvy vydané v r. 1994 (1. vydání), resp. 1999 (2. vydání), a slovník myslivecké mluvy, jenž poprvé vyšel v r. 2001 společně s Biografickým slovníkem významných osobností se vztahem k české myslivosti.

Textová část je logicky rozčleněna do osmi kapitol (původ a vývoj myslivecké mluvy, základní pojmy, myslivecká zoologie, myslivecká péče o zvěř, lovecká kynologie, lovecké zbraně, lovectví a myslivecké zvyky), které jsou dále děleny do podkapitol, v nichž se autor vyčerpávajícím způsobem věnuje výkladu termínů myslivecké mluvy. Kapitoly Myslivecká zoologie a Myslivecké zvyky zpracoval doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc. Výčet zvěře vychází ze současného zákona o myslivosti, ale autor neopomněl věnovat prostor též živočichům, kteří byli za zvěř považováni předchozím mysliveckým zákonem.

V knize chybí rejstřík, což poněkud znesnadňuje hledání pojmů v její textové části. Pomocí slovníku lze naopak pohotově zjistit definice použitých pojmů.

Myslivecká mluva je praktická knížka hodící se jak adeptům k přípravě na zkoušku z myslivosti, tak zkušeným myslivcům k osvěžování znalostí z dodržování správné odborné terminologie.

Ing. David Vaca, Ph.D. 

ČR má novou rekordní jelení trofej!

V oboře Poněšice (Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Lesy České republiky, s. p.) byl dne 14. září 2007 uloven kapitální čtyřiadvacaterák. Jelena ulovil tuzemský poplatkový lovec Jiří Poletín. Verdikt mezinárodní hodnotitelské komise, která se sešla dne 19. ledna t. r. v poněšické oboře, aby trofej obodovala, zněl 262,46 b. CIC, což je nový rekord ČR! Trofej jelena ve věku přibližně 15 let předstihla o téměř 12 b. CIC dosavadní rekordní trofej z r. 2001, která pochází rovněž z Poněšic. Oficiální fotografie nové rekordní trofeje není dosud k dispozici. Trofej si však lze prohlédnout v archivu TV Nova, jež pořídila při hodnocení reportáž (http://www.nova.cz/Nova/videoarchive/playlist.wvx?126967). Více ve Světě myslivosti č. 3/2007.
Redakce

 

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku