Myslivecká výročí – únor

Dne 15. února uplyne 270 let od úmrtí Matyáše Bernarda Brauna. Významný sochař pocházel z řezbářské rodiny z Tyrol. Asi jako třicetiletý přišel do Čech, kde vyzdobil řadu sakrálních i profánních staveb. Seznámil se také s F. A. hr. Sporckem, který ho pověřil výzdobou svého sídla v Kuksu, postavením památníku císaři Karlu VI. v Hlavenci, výzdobou tzv. Betléma u Kuksu a zámecké zahrady v Lysé nad Labem. Část soch znázorňuje myslivce a zvěř. Braun, nejslavnější český barokní sochař, se narodil 25. února 1684 v Sautens v Tyrolích.
Před 160 lety – 15. února 1848 – se v Haagu v Horních Rakousích narodil spisovatel Karel Klostermann. Hlavní pozornost ve svém literárním díle věnoval Šumavě, její přírodě, zvěři a myslivcům. Pokračoval tak v díle hornoplánského rodáka Adalberta Stiftera (1805–1868). Klostermann, který působil jako středoškolský profesor v Plzni, ve své tvorbě nepřekročil hranice Šumavy.
Zemřel 16. července 1923 ve Štěkni.
V zámeckých sbírkách se návštěvníci často setkávají s rytinami německého rytce Johanna Eliase Ridingera. Ten se narodil před 310 lety – 16. února 1698 – v Ulmu. Jeho rozsáhlé dílo zahrnující přes 1600 grafických listů zachycuje převážně zvěř a jezdecké koně.
Ridinger zemřel 10. dubna 1767 v Augsburgu.
17. února uplyne 210 let ode dne, kdy se ve Slaném narodil malíř a dekoratér Josef Matěj Navrátil (1798). Vyzdobil několik panských a církevních sídel nástěnnými malbami, krajinkami, podobiznami a scénami z lovu, neboť sám také lovil.
Zemřel 21. dubna 1865 v Praze.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku