Obora Sedlice má svou Mysliveckou síň

Ing. David Vaca, Ph.D.

9. listopad 2007 byl pro jihočeskou oboru Sedlice (Lesní správa Vodňany, Lesy České republiky, s. p.) důležitým dnem. Za přítomnosti významných hostů v ní byla slavnostně otevřena Myslivecká síň, trvalá expozice věnovaná minulosti i současnosti jednoho z našich nejvýznamnějších oborních chovů.

Sedlice patří mezi naše historické oborní chovy (první písemná zmínka je z r. 1732) a může se pyšnit dlouhodobými vynikajícími výsledky v chovu černé zvěře. Dne 5. ledna 2005 v ní byl uloven kňour, jehož zbraně jsou národním rekordem ČR – 133,25 b. CIC. V oboře, která má tvar pravidelného šestiúhelníku o výměře 255 ha, je kromě divočáků chována též kvalitní daňčí zvěř. Z výše uvedených důvodů si Sedlice svoji Mysliveckou síň bezesporu zaslouží.

OD MYŠLENKY K SLAVNOSTNÍMU PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY

Nápad zřídit v oboře místo, kde by se její návštěvníci mohli dozvědět něco o historii oborního chovu, seznámit se s výsledky práce mysliveckého a lesního personálu a prohlédnout si významné trofeje, se zrodil v hlavě ing. Viktora Blaščáka, lesního správce LS Vodňany, před několika lety. V r. 2004 přednesl ing. Blaščák tuto myšlenku vedení LČR a získal pro ni podporu. K vybudování Myslivecké síně byla vybrána historická budova stojící jen několik desítek metrů od hlavní oborní brány u silnice spojující Písek a Blatnou. Chátrající stavení bylo původně hájenkou, poté sloužilo jako ubytovna lesního dělnictva. Od demolice domek na poslední chvíli zachránil projekt Myslivecké síně.
V r. 2005 na výstavě Natura viva v Lysé nad Labem zaujalo ing. Blaščáka a jeho spolupracovníky pojetí expozice LČR. Proto se rozhodl oslovit její tvůrce a požádat je o zpracování projektu. Po vyjasnění představ slovo dalo slovo a od podzimu 2006 začala expozice pro Mysliveckou síň postupně vznikat. Vnitřní prostor síně tvoří jediná místnost, jejímž středobodem se doslova a do písmene stal kmen mohutného buku z obory (obvod kmene ve výčetní výšce 385 cm). Kolem kmene dvousetletého velikána jsou vkusně rozmístěna diorámata zvěře chované v Sedlici, významné trofeje, historické materiály atd. Vše doplňují textové informace. Síň je vybavena moderní audiovizuální technikou k projekci filmů, nebo jen k navození atmosféry pro návštěvníky prostřednictvím reprodukce zvuků z přírody. Kdo si bude moci Mysliveckou síň prohlédnout a jak bude využívána? „O návštěvníky nebude nouze,“ soudí ing. Blaščák. „Jezdí k nám školní exkurze, takže nyní již budeme moci dětem po projížďce oborou názorně ukázat detaily naší zvěře. Okresní myslivecký spolek k nám organizuje návštěvy adeptů zkoušek z myslivosti a mysliveckých hospodářů. Počítáme s tím, že v patře síně vyhradíme místo, kde bude moci oborník na praktických ukázkách (zbraní kňourů a paroží daňků) okomentovat znaky nadějnosti, chovnosti, nebo naopak znaky, podle kterých vybíráme kusy k odlovu.“  
První návštěvníci si Mysliveckou síň prohlédli na již zmíněném oficiálním otevření. O tom, že nebyli zklamáni, svědčí zápisy v knize návštěv.

A CO JE JEŠTĚ V OBOŘE NOVÉHO?

Po popisu největší novinky obory Sedlice, jíž Myslivecká síň určitě je, se tato otázka může zdát poněkud nepatřičná. Přesto jsem si ji dovolil sedlickému oborníkovi ing. Jindřichu Brožovskému položit …
V uplynulých dvou letech jsme u černé mohli pozorovat dva extrémy vyvolané počasím. Tvrdá zima 2005/2006 způsobila na poslední roky nevídaný úhyn selat. O rok později ale bylo vše naopak – kvůli velmi mírné zimě jsme měli a stále máme plné ruce práce s udržením početních stavů mladé černé zvěře na únosné úrovni. Teprve v oboře, kde lze takové výkyvy sledovat snáze než ve volnosti, si člověk uvědomí, jak je důležité obecně nepodceňovat odstřel černé zvěře. Její populace se během jediného roku dokáže při vhodných podmínkách rychle zregenerovat. A ještě jeden poznatek k divočákům: za orkánu Kyrill v lednu loňského roku nám přes plot oddělující část obory pro černou od části pro daňčí zvěř spadl strom a několik prasat vniklo k daňkům. Nevěřil byste, jak je těžké dostat divočáky z místa, kde je nechcete mít, pokud tam mají dobrý kryt.
„Nerýsuje“ se nový rekordní kňour?
V letech 2004 a 2005 jsme dovezli dva kňoury ze Slovenska, od nichž si slibujeme přínos do chovu zejména v souvislosti se zvýšením tělesné hmotnosti zvěře. Co to udělá s parametry zbraní, uvidíme. Jinak je naším cílem udržení vysokého standardu našeho chovu. Dlouhodobě dosahujeme u přibližně 45 % lovných kňourů zlaté medaile, což chceme udržet.
Na polovině výměry obory chováte daňčí zvěř. Jakými výsledky se můžete pochlubit?
U daňků se nám v r. 2006 podařilo dvakrát překročit bodovou hranici 200 b. CIC, a to trofejemi v bodových hodnotách 205,86 a 200,58 b. CIC. To je v našich podmínkách dobrý výsledek, protože poslední „dvousetbodový“ daněk u nás byl uloven v r. 1992 – 206,06 b. CIC. V případě prvního jmenovaného daňka z r. 2006, jehož dermoplastický preparát je vystaven v Myslivecké síni, jde navíc o druhou nejsilnější trofej obory. Za cenné považujeme, že o naši živou zvěř – jak černou, tak daňčí – je zájem v jiných oborách.
Správcům obory nelze než pogratulovat k vytvoření zdařilé formy prezentace a do budoucna jim popřát přinejmenším tolik spokojených loveckých hostů, kolik jich do Sedlice jezdí dnes.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku