Stephan Sweert-Sporck, potomek zakladatele Řádu sv. Huberta, lovil v Čechách

Ing. František Josef Frola

Loňské Svatohubertské slavnosti v Kuksu (Svět myslivosti č. 11/2007) se kromě jiných zúčastnil též Stephan Sweert-Sporck, přímý potomek 29. pokolení zakladatele Řádu sv. Huberta (dále Řád) Františka Antonína hraběte Sporcka, trvale žijící v Rakousku. Při večerním posezení se v neformální diskusi stočila řeč i na lovy. Stephan Sweert-Sporck vyprávěl o svých loveckých zážitcích v Rakousku, Belgii, Německu a Španělsku. Ukázalo se však, že dosud nepoznal lov v Čechách. Nezávazně mu proto bylo přislíbeno pozvání na hon na drobnou zvěř v některé z východočeských honiteb.

Na základě dohody s firmou Matrix, a. s., se sídlem v Třebešově (okr. Rychnov nad Kněžnou), jmenovitě s jejím generálním ředitelem ing. Liborem Burianem, bylo možné pozvat Stephana Sweert-Sporcka jako čestného hosta na reprezentační hon firmy pořádaný 12. prosince 2007. Matrix, a. s., má pronajatu společenstevní honitbu Třebešov-Libel o výměře 647 ha, která je uznanou bažantnicí. Ročně se v ní odchovává a vypouští přibližně 3000 kusů bažantí zvěře.
V daný termín se u sídla firmy v Třebešově sešlo na slavnostním nástupu 23 střelců z řad obchodních přátel, vlastníků honiteb sousedících s honitbou Třebešov-Libel a zástupců Řádu sv. Huberta včetně Stephana Sweert-Sporcka. Slavnostní ráz dodali zahájení a též celému honu trubači z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Hon rozdělený na sedm lečí byl veden vysoce profesionálně se všemi tradicemi a za doprovodu Dykových signálů. Zvěř byla vyspělá a přinesla účastníkům honu plnohodnotný lovecký zážitek. O přestávce na občerstvení promluvil u pomníčku sv. Huberta velmistr Řádu Jan Votava o tradicích lovu a jejich dodržování při výkonu práva myslivosti a za dobrý příklad označil organizaci probíhajícího honu. Stephan Sweert-Sporck hovořil o dojmech ze svého prvního lovu v Čechách a porovnával vedení honu, způsob lovu a další doprovodné zvyklosti s podmínkami jinde v Evropě, přičemž na adresu honu v honitbě Třebešov-Libel nešetřil chválou. Přestávku ukončili trubači árií Bon repos, která je v současné době hymnou Řádu. Trubači vyplnili svým vystoupením též čas, během něhož byl připravován výřad. Lovecká společnost měla příležitost zaposlouchat se do skladeb starých mistrů i současných autorů.
Na slavnostním výřadu leželo 722 kusů bažantí zvěře. V nastupujícím šeru plápolal oheň, který za zvuků lesnic a borlic umocnil dojmy účastníků honu.
Nedílnou součástí zdařilého honu bývá posezení jeho účastníků na poslední leči, neboť lov je jen polovinou honu. Nejinak tomu bylo i v Třebešově. Poslední leč se odbývala v reprezentativních prostorách firmy Matrix, a. s., přičemž nechybělo vyhlášení krále honu a myslivecký soud. Stephan Sweert-Sporck obdržel od ing. Buriana lovecký nůž jako upomínku na svůj první hon v Čechách. Domů se lovecká společnost rozcházela obohacena o pěkné lovecké zážitky z honu vedeného v duchu české myslivosti a jejich tradic.
Ing. František Josef Frola – EOSH, kancléř Řádu sv. Huberta


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku