Rarita roku 2008 - III. kolo

Do III. kola soutěže Rarita roku 2008 bylo přihlášeno celkem 22 trofejí. Zatímco v minulém kole obsadili první tři příčky „moravští“ srnci, aktuálnímu kolu kralovali srnci z Čech – z Pardubicka, Prachaticka a Kolínska. VÝSLEDKY III. KOLA
První místo obsadila skutečně pozoruhodná trofej srnce uloveného Františkem Říhou z obce Žíka u Holic v honitbě MS Uhersko (okr. Pardubice). Trofej je pozoruhodná nejen tvarem parůžků, ale i faktem, že jde o jednoletého srnce! Odborná porota přisoudila této trofeji 56 bodů, což jí zajistilo prvenství a postup do Velkého finále. Na druhém místě skončila trofej Milana Kukly ml. z Vlachova Březí (53 bodů), třetí příčku obsadila trofej doc. ing. Václava Malíka, Ph.D., z Kostelce nad Černými lesy (52 bodů).  
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům deseti nejlepších trofejí III. kola bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC ČERVENEC
Od středy 2. července (od 21:00 hodin) byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněné na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde bylo možné prohlédnout si každou trofej na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 9. července ve 21:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané SMS zprávy a podle počtu sestaveno pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc červenec“. Z došlých SMS zpráv byly vylosovány tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí.
Podle stejného klíče probíhá hlasování SMS zprávami v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!
V červencovém kole získala nejvíce hlasů od čtenářů trofej Jiřího Nováka ml. (47 % hlasů). Druhé místo obsadila trofej Zdeňka Klesnila (21 % hlasů; tato trofej se nedostala mezi 12 nejlepších podle hodnocení poroty a je k vidění na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti), na třetím skončila trofej Františka Zachuly (17 % hlasů).
Z došlých SMS byli vylosováni a ceny získávají M. Slezáková z Přerova (Lovecká kronika), M. Pekárek z Jaroměře (kniha Život s jeleny) a P. Oliva ze Světlé nad Sázavou (tričko Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE BLÍZKO!
Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Jestliže chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka srpnového kola je již 6. srpna 2008!

Sledujte soutěž na www.silvarium.cz/svetmyslivosti!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY
1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2008: lov kamzíka v Rakousku v r. 2009 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2009 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecká dýka – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Uzávěrky pro zasílání trofejí do jednotlivých kol:
2. kolo – zasílejte do 4. 6. 2008 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 7/2008)
3. kolo – zasílejte do 2. 7. 2008 (Svět myslivosti č. 8/2008)
4. kolo – zasílejte do 6. 8. 2008 (Svět myslivosti č. 9/2008)
5. kolo – zasílejte do 3. 9. 2008 (Svět myslivosti č. 10/2008)
6. kolo – zasílejte do 3. 10. 2008 (Svět myslivosti č. 11/2008)

PRAVIDLA SOUTĚŽE RARITA ROKU 2008

1. Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z ČR a Slovenska, který zašle do redakce Světa myslivosti fotografii jím uloveného srnce s atypickou trofejí. Redakce neomezuje účastníky soutěže ani v počtu zaslaných soutěžních trofejí, ani v roce ulovení (je možné posílat i trofeje získané před r. 2008). Do soutěže lze přihlásit i trofeje, které se zúčastnily soutěže Rarita roku 2007, s výjimkou těch, které se v jednotlivých kolech soutěže rarita roku umístily do 10. místa.
2. K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž byl srnec uloven, datum ulovení a věk uloveného srnce.
3. Soutěž je rozdělena do šesti základních kol a Velkého finále.
4. Vizuálním hodnocením trofejí pověří redakce sedmičlennou porotu. Porotci budou hodnotit trofeje individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými porotci se sčítají. Fotografie deseti trofejí s výsledným nejvyšším součtem bodů budou zveřejněny v nejbližším čísle Světa myslivosti vycházejícím po uzávěrce příslušného soutěžního kola a na internetových stránkách Světa myslivosti (www.silvarium.cz/svetmyslivosti). Ostatní trofeje zaslané k datu uzávěrky ze soutěže vypadávají.
V následujícím kole bude porota hodnotit trofeje zaslané do redakce k dalšímu termínu uzávěrky (viz níže). Z výsledného souboru bude znovu vybráno a zveřejněno deset trofejí. Tímto způsobem proběhne šest základních kol, z nichž vzejde šest vítězných trofejí odborné poroty postupujících do Velkého finále.
5.  V každém kole bude probíhat též hlasování čtenářů prostřednictvím SMS zpráv. Na internetových stránkách Světa myslivosti www.silvarium.cz/svetmyslivosti budou po uzávěrkách jednotlivých kol zveřejňovány fotografie trofejí přihlášených do soutěže. Podpořit vybranou trofej lze zasláním textové zprávy ve tvaru „pay rarita měsíc číslo kontaktní telefon“ a jejím odesláním na číslo 9070910. Pokud hlasujete např. pro raritní trofej s pořadovým číslem 1, správný tvar zprávy je: „pay rarita kveten 1 789 654 321“. Z došlých SMS budou v každém kole vylosováni tři hlasující, kteří obdrží cenu věnovanou redakcí. V každém kole bude z jednoho mobilního čísla započítán pouze jeden hlas. Termíny SMS hlasování budou zveřejněny na internetu! Cena za odeslání SMS zprávy je 10 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje Pipeline, a. s. V případě technických problémů s hlasováním nás kontaktujte na čísle 321 679 414, 9-16 hodin, po-pá. Kontakt na provozovatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Podle výsledků hlasování čtenářů bude pro každý měsíc vyhlášena „Vítězná trofej čtenářů“. Vítězné trofeje vzešlé z hlasování čtenářů z jednotlivých kol rovněž postoupí do Velkého finále.
6. Ve Světě myslivosti č. 11/2008 budou kromě fotografií deseti nejlepších trofejí 6. soutěžního kola podle poroty a vítězné trofeje čtenářů tohoto kola zveřejněny fotografie vítězných trofejí pěti předchozích kol – od odborné poroty i od čtenářů společně (dohromady minimálně 6 trofejí v případě stoprocentní shody poroty a čtenářů, maximálně 12 trofejí).
7. Ve finále vybere odborná porota z kolekce vítězných trofejí základních kol (podle svého hodnocení i hodnocení čtenářů společně) absolutní vítěznou trofej soutěže. V případě bodové shody rozhoduje o pořadí počet bodů získaných v základním kole. Konečné pořadí bude vyhlášeno ve Světě myslivosti č. 12/2008.
8. Rarita roku 2008 – cena čtenářů Světa myslivosti: čtenáři budou moci vybrat svou trofej roku. Ve Světě myslivosti č. 11/2008 bude zveřejněn hlasovací kupón, jímž budou moci čtenáři stejně jako odborná porota vybírat nejlepší trofej z kolekce vítězných trofejí z šesti základních kol (od odborné poroty i od čtenářů). Zvítězí trofej, která získá nejvyšší počet hlasů.
9. Fotografie budou přijímány v klasické podobě s minimální velikostí 9x13 cm s adresou autora na rubu fotografie a v digitální formě (na datovém nosiči – CD, DVD či mailem – max. velikost jednoho e-mailu 5 MB). V případě digitálních snímků je ideální jejich zaslání v plné kvalitě. Do soutěže je možné zasílat jak trofeje vypreparované (na dlouhé i krátké lebce, dermoplastická preparace), tak v kůži bezprostředně po ulovení.
10. Vítězové jednotlivých kol podle hodnocení odborné poroty i hlasování čtenářů obdrží diplom a cenu věnovanou redakcí. Lovci tří nejlepších trofejí vzešlých z Velkého finále podle hlasování odborné poroty získají ceny věnované hlavními partnery soutěže – firmami Swarovski Optik, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a Mikov, s. r. o.
11. Čtenářská část soutěže – z hlasovacích kupónů zaslaných čtenáři do Velkého finále bude vylosováno deset soutěžících, kteří obdrží věcné ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a Michal Zubíček.

1. František Říha, 28. 6. 2007, MS Uhersko (okr. Pardubice), 1 rok, 56 bodů
2. Milan Kukla ml., 16. 5. 2006, MS Dub Lipovice (okr. Prachatice), 3 roky, 53 bodů
3. Ing. Václav Malík, 10. 6. 2008, režijní honitba ŠLP Kostelec n. Č. l. (okr. Praha-východ), 4 roky, 52 bodů
4. Jan Klusáček, 19. 5. 2008, MS Dalešice (okr. Třebíč), 4 roky, 51 bodů
5.–7. Ing. Jan Hůda, 7. 6. 2007, Velký a Malý Tisý (okr. České Budějovice), 4 roky, 50 bodů
5.–7. Jiří Novák ml., 26. 6. 1999, MS Králova Lhota (okr. Hradec Králové), 4 roky, 50 bodů
5.–7. Antonín Zahradníček, 25. 7. 2007, MS Budětsko (okr. Prachatice), 6 let, 50 bodů
8. František Převratský, 5. 8. 1961, režijní honitba LZ Zvolen, Slovensko, 5 let, 47 bodů
9. František Zachula, 23. 6. 2008, MS Janov (okr. Děčín), 3 roky, 41 bodů
10.–12. Ladislav Jandečka, 15. 6. 1998, MS Sukoslav Kostomlaty pod Milešovkou (okr. Litoměřice), 5 let, 38 bodů
10.–12. Jiří Opočenský, 26. 7. 2007, Sedlo Liběšice (okr. Litoměřice), 3 roky, 38 bodů
10.–12. Milan Podaný, 20. 6. 1984, MS Hubert Luže (okr. Chrudim), 4 roky, 38 bodů

Pozn.: Ve Světě myslivosti jsme uvedli chybný údaj o okresu, z něhož pocházela vítězná trofej. Srnec byl uloven v honitbě MS Dubina Nětčice, která leží v okrese Kroměříž, nikoliv Přerov.   


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku