Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/08

Mistrem Evropy ve vábení jelenů je český vábič!

Ing. David Vaca, Ph.D.

Po pěti letech se naše republika stala pořadatelským státem mistrovství Evropy ve vábení jelenů, místem konání bylo stejně jako v r. 2002 nádvoří loveckého zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Vrcholná soutěž evropských vábičů proběhla v sobotu 28. června jako součást 7. Národních mysliveckých slavností a naši reprezentanti se předvedli v nejlepším světle!

Na lovu v Jižní Africe

Mgr. Martin Bureš

Již jako malý kluk jsem nadšeně „hltal“ příběhy lovců z dalekých, neznámých krajin. Vůně exotických zemí mě přitahovala a lákala, přičemž představa o jejich návštěvě se zjevovala pouze ve snech. V letech 2005 a 2007 se část mého snu z dětství naplnila: zúčastnil jsem se dvou loveckých výprav do Jihoafrické republiky.


Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR?

Dr. ing. Naděžda Šebková, Bc. Jindřich Jedlička, ing. Karel Hartl a František Hrach   

V souvislosti s výskytem vlků na východě naší republiky se občas na veřejnosti diskutuje o možnostech křížení vlka se psem, přičemž se objevuje obava o genetické znehodnocení volně žijící vlčí populace. V našem příspěvku se pokusíme popsat úskalí a problémy provázející snahu získat v zajetí vlčí křížence první generace (F1). Opíráme se o poznatky z pokusných křížení, prováděných v ČR v posledních 50 letech. Z nich vyplývá, že mezidruhovému páření psů a vlků brání etologické bariéry, které výrazně snižují možnost narození potomstva. Na základě těchto poznatků můžeme nahodilý vznik vlčích kříženců ve volné přírodě ČR téměř vyloučit.


Anglický špringršpaněl a Natura viva 2008

Na letošním ročníku veletrhu Natura viva 2008 proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem kromě jiného prezentace plemene anglický špringršpaněl (ASS). Výstavní stánek byl začleněn do expozice Českomoravské myslivecké jednoty v horním podlaží haly A. O propagaci se postarali členové Klubu chovatelů loveckých slídičů, sekce ASS.

Foxteriéři soutěžili o titul

Honitba Mysliveckého sdružení Jestřáb Břasy (okr. Rokycany) o výměře 535 ha se stala dne 7. června t. r. dějištěm klubových barvářských zkoušek honičů, jejichž pořadatelem byl Klub chovatelů foxteriérů ČR. Na soutěži se zadávaly tituly CACT, CT a Klubový vítěz.

Kulovnice Mauser M03 Solid – krátká a výkonná

V lovecké sezóně 2008 představuje firma Eduard Kettner, spol. s r. o., několik nových
modelových variant opakovací kulovnice M03 tradičního německého výrobce, společnosti
Mauser, a rozšiřuje tak možnost využití této zbraně založené na stavebnicovém systému.


Příběhy loveckých obrazů - Ondřej Zahradníček

Petr Šeplavý

V r. 2002 bylo při příležitosti Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, pořádaném na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, návštěvníkům mimo jiné představeno 12 obrazů od malíře Ondřeje Zahradníčka. Šlo o cyklus s námětem středověkého lovu v různých ročních obdobích. Dodnes si vzpomínám, jak jsem s úžasem hleděl na zimní motiv se smečkou vlků a zcela se nechal vtáhnout do zachyceného děje, abych vzápětí ucítil doslova mrazivé chvění a chlad čišící z obrazu i napětí dramatické situace. Vzpomínka zůstala uložena v mé paměti dodnes. Snad právě proto mám radost, že mohu čtenářům Světa myslivosti představit autora zmíněného obrazu.


Muzeum ve Sv. Antonu a Dni sv. Huberta

Redakce

Jihovýchodně od Banské Štiavnice leží obec Svätý Anton, jejíž dominantou je zachovalý pozdně barokně-klasicistní zámek, v němž sídlí muzeum myslivosti. Kdo zavítá na střední Slovensko, jistě nebude litovat, navštíví-li tuto nejvýznamnější mysliveckou muzejní expozici našich sousedů.  

Oborní chovy ve Středočeském kraji (I.)

Ing. Dalibor Pačes

V červnovém a červencovém Světě myslivosti jsme se věnovali oborním chovům z jihu Moravy, v tomto čísle se přesuneme za oborami do středních Čech. Středočeský kraj se společně s krajem Jihočeským může pochlubit největším počtem obor z hlediska celorepublikového srovnání. Má jich celkem 29, a tak jsme byli nuceni jejich představení rozdělit na tři části. V první se zaměříme na devět oborních chovů ležících v okolí Prahy (tři v okrese Příbram, dvě v okrese Praha-západ a po jedné v okresech Kladno, Mělník, Praha-východ a Rakovník) a společně s nimi představíme i jedinou oboru samostatného kraje Praha.

Myslivecká výročí - srpen

Sto čtyřicet let uplyne 18. srpna od narození Ludvíka Doležala, který spatřil světlo světa v r. 1868 ve Vídni. Po vystudování tharandtské lesnické akademie byl zaměstnán na velkostatku Poděbrady, kde v té době byla myslivost na vysoké úrovni. Aktivně se zúčastnil přehlídek loveckých trofejí – již první z těchto akcí uspořádané u nás jako součást Jubilejní průmyslové výstavy v Praze v r. 1891, následně Mezinárodní lovecké výstavy ve Vídni v r. 1910, a pak všech celostátních mysliveckých výstav pořádaných u nás v letech 1933–38. Věnoval pozornost i lovecké hudbě a v r. 1934 vydal jako první u nás knížku Troubení loveckých fanfár a povelů.
Zemřel v Praze 26. července 1938.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku