Mortalita živočichů na silnicích ČR

Ing. Václav Hlaváč, RNDr. Petr Anděl, CSc.

Rychlý rozvoj silniční dopravy v posledních letech s sebou přináší významné dopady na přírodu a její jednotlivé složky. Za nejvýznamnější se obecně považují zábor přírodních biotopů pro stavby silnic a dálnic, fragmentace prostředí a mortalita fauny způsobená silničním provozem. Zastavme se u posledních dvou faktorů, které spolu vzájemně souvisejí.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku