MZe a regulace početních stavů spárkaté

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Vzhledem k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství (MZe) s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. MZe považuje tento problém za vážný, a proto vydalo „Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR“ na dobu tří let, a obrací se na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatnění možností daných zákonem o myslivosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku