Střety zvěře se silničními motorovými vozidly – zájem na řešení situace by měla mít celá společnost

Připravil ing. David Vaca, Ph.D.

Při cestování po našich dálnicích a silnicích všech tříd si nelze nevšimnout zbytků těl živočichů sražených dopravními prostředky. Zatímco „nemyslivci“ nad tím moc nepřemýšlejí, myslivcům je při pohledu na usmrcenou zvěř smutno. Diskuse na toto téma zpravidla končí konstatováním, že by s tím už měl konečně „někdo něco dělat“. Kdo? V případě dálnic a rychlostních silnic logicky připadá v úvahu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Využili jsme toho, že ing. Jan Staněk, člen Myslivecké rady ČMMJ, je zaměstnancem ŘSD a požádali ho o rozhovor týkající se problematiky střetů silničních vozidel se zvěří a možností jejich snižování. Ing. Staněk souhlasil, ale současně nás upozornil, že jeho odpovědi nelze považovat za oficiální stanovisko ŘSD. „Jde o soukromé názory pracovníka provozního úseku ŘSD, který se z titulu své práce a svého zájmu, jímž je myslivost, o uvedenou problematikou dlouhodobě zajímá.“


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku