Kdo je kdo v naší myslivosti

Redakce

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ)

Rok vzniku: 1923
Sídlo: Praha
Profil: Největší domácí myslivecká organizace, nástupce Československé myslivecké jednoty. Díky členské základně, struktuře a tradicím má největší vliv na myslivecké dění v ČR. Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Počet členů: 94 399 (v r. 2005)
Roční členský příspěvek: 500 Kč členové do 65 let, 300 Kč důchodci na 65 let, studenti a invalidé (zahrnuje mj. pojistné u pojišťovny Halali, patřící ČMMJ).
Web: www.cmmj.cz


Řád sv. Huberta (ŘsvH)

Rok vzniku: 1695
Sídlo: Kuks
Profil: Organizace založená Františkem Antonínem hrabětem Sporckem. V r. 1978 ilegálně obnovena, v r. 1992 byly registrovány stanovy. V současnosti je jejím posláním ochrana mysliveckých tradic a prosazování existence myslivosti jako trvalé služby ve vztahu k přírodě i společnosti. ŘsvH organizuje celostátní seminář s mysliveckou tématikou, celostátní myslivecké slavnosti v Kuksu a podobné akce v některých regionech ČR (zajišťují krajské prefektury). Dále pořádá svatohubertské mše, vzdělávací akce pro své členy atd.
Počet členů: 70
Roční členský příspěvek: 2000 Kč
Web: www.radsvatehohuberta.cz

Asociace profesionálních myslivců ČR (APM ČR)

Rok vzniku: 1995
Sídlo: Praha
Profil: APM ČR sdružuje myslivce, kteří vykonávají myslivost jako své povolání nebo některou z oblastí myslivosti realizují na vysoké odborné úrovni. Organizace prosazuje, aby stát přejal významnou část odpovědnosti za myslivecký management zvěře a krajiny, a aby morálně i finančně podporoval myslivce i uživatele honiteb. Stát by měl pro mysliveckou činnost vytvořit odpovídající podmínky na takové úrovni, jaké mají jiná odvětví realizovaná člověkem v přírodě. Souběžně se zkvalitňováním podmínek pro myslivost a myslivce by se měl zásadním způsobem zlepšovat i výkon práva myslivosti v honitbách.
Počet členů: do 40 (odhad)
Roční členský příspěvek: 500 Kč
Web: www.profimysl.cz

Safari Club International Bohemia (SCI-B)

Rok vzniku: 1992
Sídlo: Uhlířské Janovice
Profil: Člen nadnárodní organizace Safari Club International (USA). Organizace (česká právnická osoba) sdružuje české občany, kteří se profesně nebo zájmově zabývají myslivostí. Podporuje mezinárodní spolupráci mezi myslivci, zavádění ekologických principů chovu volně žijící zvěře, ochranu i reintrodukce zvěře a obnovu životního prostředí zvěře. Působí v oblasti vzdělávání myslivců, podporuje vysokoškolské profesní myslivecké vzdělávání a působí v oblasti výstavnictví.
Počet členů: do 50 (odhad redakce)
Roční členský příspěvek: 82 amerických dolarů
Web: www.sci-b.wz.cz

Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí (MSMP)

Rok vzniku: 2004
Sídlo: Hradec Králové
Profil: Organizace založená ke spolupráci myslivců z příhraničních regionů ČR s myslivci, milovníky přírody a jejími ochránci ze sousedních států s cílem podporovat veškerou činnost spojenou s výkonem práva myslivosti a životem na venkově. Intenzivní spolupráce zatím probíhá s polskými myslivci, úvodní jednání proběhla s myslivci z Německa, Slovenska, Ukrajiny a Běloruska.
Počet členů: 14 fyzických osob z ČR, 27 fyzických osob z Polska
Roční členský příspěvek: 100 eur
Web: stránky se připravují

Myslivecká matice česká (MMČ)

Rok vzniku: 1997
Sídlo: Průhonice
Profil: MMČ nenabízí členství všem zájemcům, ale oslovuje myslivce, kteří něco dokázali a mají co nabídnout – nikoli však organizaci, ale jejím prostřednictvím české myslivosti. Chce propojit držitele a uživatele honiteb, obor apod. k výměně zkušeností, konání seminářů, ke vzájemným návštěvám, k diskusím o potřebách myslivosti a ke sjednocení postupu při prosazování společných zájmů a cílů.
Počet členů: přibližně 60
Roční členský příspěvek: příspěvky se neplatí
Web: stránky se připravují

Myslivecká komora (MK)

Rok vzniku: 2008
Sídlo: Benešov
Profil: viz rozhovor s Rudolfem Fulínem a ing. Vladimírem Maršíkem
Počet členů: členská základna teprve vzniká
Roční členský příspěvek: 500 Kč výdělečně činní členové, 400 Kč důchodci a studenti (obsahuje pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny)
Web: www.myslivecka-komora.eu

Unie mysliveckých organizaci ČR (UMO ČR)

Rok vzniku: 2007
Sídlo: Praha
Profil: UMO ČR je dobrovolné, volné a nezávislé sdružení mysliveckých organizací, které sdružují myslivce, jsou zaměřeny na myslivost, mají celostátní působnost a totožné nebo podobné názory na řešení úkolů v myslivosti a prosazování spektra mysliveckých podmínek pro rozvoj myslivosti v ČR.
Členové: ŘsvH, APM ČR, SCI-B a MSMP
Roční příspěvek: neplatí se
Web: www.umocr.eu

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku