Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 10/08

Úvodník 10/2008

Vážení čtenáři,
na titulní stránce máme tentokrát snímek zajíce na strništi, což naznačuje tematickou orientaci tohoto čísla časopisu. Je to tak, počátkem září se v Roudnici nad Labem konal dvoudenní seminář o zajících, jemuž věnujeme dvojstranu, takže říjnové číslo Světa myslivosti lze považovat za „zaječí“.


Seminář „Zajíc a jeho místo v krajině“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve dnech 12.–13. září t. r. se v Roudnici nad Labem a jejím okolí uskutečnil další z řady „mysliveckých“ seminářů pořádaných Českou lesnickou společností (ČLS). Letošní seminář byl věnován zaječí zvěři, přičemž místo pro jeho konání nebylo vybráno náhodně. V rovinaté zemědělské krajině kolem posvátné hory Říp se již několik let daří koordinovat péči o zaječí zvěř a zlepšovat její životní prostředí, což s sebou nese kýžené zvyšování početnosti nejen zajíců, ale i dalších druhů drobné zvěře.

Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (I.)

Ing. Dalibor Pačes

V reprezentativním prostředí zámku Židlochovice proběhla ve dnech 11. a 12. září t. r. mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě – myslivost, legislativa a politika v národním a evropském kontextu“. Na jejím uspořádání se podílel Středoevropský institut ekologie zvěře, o. p. s.,  Brno – Wien – Nitra, Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství ČR mgr. Petr Gandalovič.

Myslivecká komora – nová myslivecká organizace

Ing. David Vaca, Ph.D.

V lednovém čísle Světa myslivosti jsme informovali o vzniku Myslivecké matice české, nové myslivecké organizaci, která vznikla v loňském roce. Netrvalo dlouho a do redakce přišla informace o založení další myslivecké organizace – Myslivecké komory. Její stanovy byly zaregistrovány v červenci t. r. O založení organizace a jejích cílech jsme hovořili s prezidentem Rudolfem Fulínem (RF) a viceprezidentem pro propagaci, střelectví a pojištění ing. Vladimírem Maršíkem (VM).


Kdo je kdo v naší myslivosti

Redakce

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ)

Rok vzniku: 1923
Sídlo: Praha
Profil: Největší domácí myslivecká organizace, nástupce Československé myslivecké jednoty. Díky členské základně, struktuře a tradicím má největší vliv na myslivecké dění v ČR. Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Počet členů: 94 399 (v r. 2005)
Roční členský příspěvek: 500 Kč členové do 65 let, 300 Kč důchodci na 65 let, studenti a invalidé (zahrnuje mj. pojistné u pojišťovny Halali, patřící ČMMJ).
Web: www.cmmj.cz


Zvěř a dopravní komunikace na Českolipsku

Redakce

Jedním z velkých problémů trápících myslivce je obrovský počet dopravních nehod způsobených střetem automobilů se zvěří. Okresní myslivecký spolek ČMMJ Česká Lípa se ve spolupráci s uživateli tamních honiteb pokusil v uplynulých letech vytipovat nejkritičtější úseky na silnicích českolipského okresu.

Sika japonský v honitbách regionu Plzeň–sever: současný stav a návrhy na řešení

Ing. Jan Dvořák, Ph.D., a doc. ing. Jiří Kamler, CSc.

Na podzim r. 2004 vypsala grantová služba Lesů České republiky, s. p., výběrové řízení na řešení výzkumného projektu zaměřeného na problematiku siky japonského v západních Čechách. Pro jeho řešení byla vybrána Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V letech 2005–2007 se podařilo shromáždit řadu údajů o početnosti siků, jejich potravní strategii a vlivu na prostředí. Informace o zadání projektu a jeho prvních výsledcích byla uveřejněna ve Světě myslivosti č. 12/2006, výsledky jsme prezentovali i na semináři o výskytu a chovu siky japonského v západních Čechách v r. 2007 ve Žluticích. V tomto článku přinášíme některé další výstupy zmíněného projektu jako příspěvek diskusi na téma hospodaření se sikou japonským.


Vliv siků na lesní porosty v Japonsku

Ing. Josef Suchomel, Ph.D., a RNDr. Marta Heroldová, CSc.

Sika japonský se v druhé polovině 20. století stal součástí naší přírody. Poznatky o vlivu této zvěře na lesní ekosystémy v její původní domovině nás mohou vést k zamyšlení nad možným vlivem siků na naše, často druhově chudé lesy. V tomto článku se zaměříme na některé aspekty ekologie siků v Japonsku s ohledem na jejich vliv na dřevinnou vegetaci a zmíníme se též o managementu siků.

Stupně srnčích parůžků

Pavel Scherer
          
Srnčí parůžky jsou co do tvaru a členitosti velmi variabilní. Základní stupně parůžků podle počtu výsad jsou však všeobecně známé. Nepochybně zajímavé je sledovat vývoj parůžků konkrétního srnce v průběhu jeho života. Za pozornost stojí kromě jiného meziroční střídání parožních stupňů. V tomto článku čtenáře seznámím s výsledky několikaletého pozorování srnců, které chovám a dlouhodobě se zabývám studiem jejich parůžků.

Rarita roku 2008 – V. kolo

Soutěž Rarita roku 2008 se pomalu blíží k závěru. Počátkem září hodnotila naše porota celkem 24 trofejí přihlášených do předposledního soutěžního kola. Za pozornost stojí, že první tři místa obsadily trofeje srnců ulovených v letošním roce. Že by stěny loveckých pokojů našich čtenářů již „nevydaly“ do příštího kola žádnou abnormální trofej …?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku