Vliv siků na lesní porosty v Japonsku

Ing. Josef Suchomel, Ph.D., a RNDr. Marta Heroldová, CSc.

Sika japonský se v druhé polovině 20. století stal součástí naší přírody. Poznatky o vlivu této zvěře na lesní ekosystémy v její původní domovině nás mohou vést k zamyšlení nad možným vlivem siků na naše, často druhově chudé lesy. V tomto článku se zaměříme na některé aspekty ekologie siků v Japonsku s ohledem na jejich vliv na dřevinnou vegetaci a zmíníme se též o managementu siků.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku