Sika japonský v honitbách regionu Plzeň–sever: současný stav a návrhy na řešení

Ing. Jan Dvořák, Ph.D., a doc. ing. Jiří Kamler, CSc.

Na podzim r. 2004 vypsala grantová služba Lesů České republiky, s. p., výběrové řízení na řešení výzkumného projektu zaměřeného na problematiku siky japonského v západních Čechách. Pro jeho řešení byla vybrána Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V letech 2005–2007 se podařilo shromáždit řadu údajů o početnosti siků, jejich potravní strategii a vlivu na prostředí. Informace o zadání projektu a jeho prvních výsledcích byla uveřejněna ve Světě myslivosti č. 12/2006, výsledky jsme prezentovali i na semináři o výskytu a chovu siky japonského v západních Čechách v r. 2007 ve Žluticích. V tomto článku přinášíme některé další výstupy zmíněného projektu jako příspěvek diskusi na téma hospodaření se sikou japonským.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku