SILVARIUM lesnicko-dřevařský internetový server - ELEKTRONICKÉ OBCHODY NA INTERNETU

Ing. Jindřich Ekart

Prodej zboží na internetu má i v našich podmínkách za sebou první dětské krůčky, první očarování i první zklamání. V dnešních dnech se do oblasti elektronického obchodu kladou obrovská očekávání a stále více firem do tohoto nového odvětví podnikání investuje nemalé finanční prostředky.

Většina obratu elektronického podnikání se odehrává v oblasti B2B (Business to Business), ale stále více se prosazuje oblast elektronických obchodů, které nabízejí zboží a služby koncovým zákazníkům. Pro běžného uživatele internetu je tato nová oblast mnohem viditelnější a srozumitelnější než oblast B2B, která se věnuje automatizaci mezipodnikových vztahů.

Co si lze představit pod pojmem digitální obchodní dům? V podstatě existují tři základní obchodní roviny elektronického prodeje: nabídkový systém, objednávkový systém a prodejní systém.

Nabídkový systém

Patří do kategorie podpory prodeje. Nabídkovým systémem lze nazývat jakýkoliv elektronický katalog produktů. Atraktivita prezentace nabízených produktů zde působí jako přímý stimul ke koupi daného zboží nebo služby. Přidaná hodnota produktu pak může být reprezentována právě grafickou úrovní prodávajícího obalu (www stránka), dodatečnými informacemi včetně nabídky zákaznické podpory nebo zvláštními “internetovskými” prémiemi (slevy, dárky atd.).

Objednávkový systém

Nabízí zákazníkovi možnost elektronicky podat závaznou objednávku na zboží, které si vybral. Na straně zákazníka jsou to tyto hlavní důvody, aby si objednal zboží přes internet - relativní snadnost a rychlost transakcí a peněžní zisk ve formě různých slev a jiných výhodných nabídek a “prémií” určených speciálně pro internet. Na straně dodavatelské firmy přináší objednávkové systémy výrazné usnadnění logistiky. Elektronické databáze z internetu mohou být snadno začleněny do ekonomicko-účetního systému firmy anebo alespoň poskytnou kvalitní logistické a ekonomické podklady pro optimální realizace vlastních objednávek. Dobře navržený objednávkový systém zkvalitňuje tudíž dodávky klientovi a zároveň šetří a zjednodušuje práci vlastním zaměstnancům.

Prodejní systém

Je pravým digitálním prodejem. Dává uživateli možnost nejen objednat si poptávané zboží, ale zároveň také on-line provést platební transakci. Pro firmu je takový druh obchodu přínosem, protože vylučuje nákladné mezičlánky obchodního řetězce. Tento druh prodeje může tudíž vést k výraznému snížení cen pro konečného spotřebitele.

Internetový server SILVARIUM nyní nabízí podporu pro všechny formy prodeje, kromě on-line platebního systému. Virtuální e-vesnička je obchodním centrem, kde je možné si vybrat vlastní krámek s vývěsním štítem a realizovat elektronický obchod podle svých představ za minimální náklady. Určitě stojí za pokus pořídit si kromě “kamenného” obchodu i obchod virtuální, stavební povolení není třeba a realizace může proběhnout během pár dnů. Každý návštěvník si může vyzkoušet virtuální prodejnu Myslivost, kde nalezne celou škálu knížek, audio i video nahrávek a brzy i celou nabídku mysliveckého ošacení a obuvi.