Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 06/07

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA LESNÍ POŽÁRY A SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ ŠKODY

Luděk Šišák

Lesní požáry jsou významným jevem, který postihuje lesy v mnoha zemích světa v až katastrofálních měřítcích. Požáry ohrožují životy lidí, domy a sídla, ničí obrovské materiální hodnoty, produkční i mimoprodukční funkce lesů, na které se při kalkulacích škod mnohdy zapomíná. Problém lesních požárů je v Evropě považován za tak kritický, že k jeho analýze a řešení slouží rozsáhlé mezinárodní projekty. Jednoho z nich, řešeného v 5. Rámcovém programu Evropské unie s tématem prevence a boje s lesními požáry v osídlených územích (Wildland-Urban Area Fire Risk Management) se rovněž účastnila Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze. Česká republika (ČR) nemá takové problémy s lesními požáry jako v oblasti Středomoří, ale ani jako např. v zemích se srovnatelným přírodně-porostním charakterem a klimatem (např. skandinávské země, Kanada aj.).

Úvodník 6/2007

Vážení čtenáři,

v těchto dnech jsme svědky vážných a také vzrušených diskusí o připravovaných střednědobých výběrových řízeních na lesnické zakázky a o nové obchodní koncepci LČR. Významným partnerem této diskuse je Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS), která vznikla teprve nedávno. Rychle se ale stává aktivním partnerem, od něhož se právem očekává schopnost sjednocovat názory svých členů tehdy, když to vyžaduje společný strategický zájem.

Editorial 6/2007

Vážení čtenáři,

lesnictví přímo či nepřímo související se státními lesy se nachází ve velmi složitém stavu. Situace je náročná i z pohledu redakční činnosti.

Stav lesů je dobrý, problémem jsou vztahy v lesnictví

13. 4. 2007 jmenoval ministr zemědělství P. Gandalovič do funkce náměstka pro lesní a vodní hospodářství Karla Trůbla, dosavadního ředitele KI LČR České Budějovice. Zda je jeho dlouholeté působení u LČR výhodou či nevýhodou při jeho plánovaném pokusu konsolidovat vztahy v českém lesnictví, co si myslí o pozici MZe jako zakladatele vůči LČR, co by rád viděl v novém lesním zákoně či jaké problémy řeší MZe v souvislosti se zpracováním letošní kalamity, jsme se ho zeptali v tomto rozhovoru.

Koncepce LČR Představena v parlamentu

Lesy České republiky ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádaly 15. 5. 2007 seminář s názvem Představení podnikatelského konceptu Lesů České republiky. Na seminář byli pozváni významní zástupci lesnické veřejnosti z řad akademických pracovníků, jednotlivých svazů, podnikatelů v LH, úředníků a mnoha dalších.

Podnikatelé v LH ke změnám v obchodu dříví LČR

Anketa Lesnické práce

O vyjádření ke změnám, které LČR představily v rámci podnikatelského konceptu, a k připravovaným střednědobým tendrům jsme požádali zástupce několika významných lesnických firem, jak z České asociace podnikatelů v LH (ČAPLH), tak ze Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (SPLH).

Lesy ČR představily elektronickou aukci dříví

Management podniku Lesy ČR reprezentovaný generálním ředitelem Jiřím Holickým a obchodním ředitelem Bohumilem Kosem představil na semináři 9. května 2007 v Hradci Králové systém fungování elektronické aukce dříví. Zájemci o elektronické obchodování byli seznámeni s důvody vzniku a filozofií fungování elektronické aukce dříví.

Kam může směřovat vývoj Lesů České republiky?

Zdeněk Domes

Od založení státního podniku Lesy České republiky uplynulo 15 let, a to je v dnešní době rychlého vývoje téměř všeho důvod k úvaze, kam bude - nebo spíš může - směřovat jejich další cesta.

Lesní zákon na křižovatce dějin

Josef Lenoch

Již dlouhou dobu se diskutuje o podobě a obsahu nového zákona o lesích. Přibývá zejména názorů a článků, kde je ten současný zákon o lesích č. 289/95 Sb. označován za zbytečně přísný a nemoderní. Tyto názory vychází zejména z různých srovnávacích studií lesních zákonů České republiky a jiných evropských zemí, ve kterých je podobný způsob obhospodařování lesa. Naše české lesnictví je ve světovém měřítku v oblasti jednotlivých lesnických disciplín na velmi dobré úrovni, a to včetně lesnické legislativy. V rámci historie evropského lesnictví jsme vždy patřili k průkopníkům moderních lesnických přístupů. Zhodnocení historie lesnické legislativy na území ČR a popsání současné situace kolem této problematiky z pohledu priorit lesnické politiky lze považovat za důležité a aktuální.

Prevence vzniku lesních požárů u LČR

Ladislav Tomášek

V dřívějších dobách život lesů běžně provázely přírodní nebo uměle založené požáry. Dodnes např. v australské buši nebo v severoamerických národních parcích existují formy přírodního lesa, který by nemohl bez požárů vůbec existovat. V Evropě, zejména v jejích hustě osídlených částech, je však situace jiná. Les v dnešní kulturní krajině představuje ničím nenahraditelný prvek plnící mnohé pro lidstvo životně důležité funkce, proto člověk vytváří preventivní opatření k ochraně lesa.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.