Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 09/07

Úvodník 9/2007

Vážení čtenáři,

naše lesnické školství má bohatou tradici a vysokou odbornou úroveň. Je to tím, že do jeho budování a formování byli zapojeni významní čeští lesníci s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi, které získali studiem, a především při plnění významných funkcí v lesním provozu. Proto také od počátku nebudovali lesnické odborné školy čistě výukového charakteru, ale dbali i o manuální zručnost studentů a jejich zapojení do lesnické praxe. Z toho důvodu byla do výukového procesu zařazena praktická cvičení i souvislejší praxe v lesním provozu. To také zdůvodňuje význam a poslání školních lesních podniků a školních polesí.

Editorial 9/2007

Vážení čtenáři,

tak jako se přes prázdniny zcela nezastavil růst lesa, nezastavilo se ani dění v českém lesnictví. Zřejmě nejvýznamnější událostí měsíce srpna je předložení návrhu Národního lesnického programu II. Expertní projednávání tohoto dokumentu a konsensus mezi mnoha zájmovými skupinami dává naději k nasměrování českého lesního hospodářství jedním a snad správným směrem.

Nový lesní zákon není aktuální, zákon O státních lesích ano

Nejen problémy českého lesnictví řeší od ledna letošního roku ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS). Některé jeho kroky vyvolávají velmi rozdílné reakce. Po nepříliš úspěšném návrhu na změnu strategie v obchodu LČR se mu podařilo dosáhnout dohody a uzavřít memorandum mezi MZe a KLDS, které ukončilo alespoň do roku 2009 spory mezi státním podnikem LČR a podnikatelskými subjekty v LH. I mnoha dalším tématům českého lesnictví se věnuje tento rozhovor.

Průběh dosavadní přípravy NLP II

Jaromír Vašíček

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (ÚHÚL) byl ministerstvem zemědělství (MZe) pověřen koordinací přípravy Národního lesnického programu II. (NLP). Na úvod je vhodné zdůraznit, že nebyl pověřen k tomu, aby NLP vypracoval, ale výhradně k tomu, aby koordinoval jeho přípravu. Zároveň bylo ministerstvem zemědělství uloženo, aby způsob přípravy probíhal tzv. „zdola“.

Návrh znění NLP II - Názory zástupců expertní skupiny

Anketa Lesnické práce

Dlouho očekávaný návrh znění Národního lesnického programu II pro roky 2007-2013 byl 7. 8. 2007 na tiskové konferenci v Praze představen veřejnosti a médiím. Nyní ho čeká meziresortní projednávání v rámci MZe a MŽP a v prosinci bude předložen vládě. V této souvislosti jsme poprosili zástupce některých organizací, které byly členy expertní skupiny sestavující v posledních měsících jeho znění, o odpovědi na následující otázky.

Přeroste v lesnickém školství kvantita V kvalitu?

Školství v České republice dlouhodobě řeší kompatibilitu systému vzdělávání s EU, privatizaci vzdělávacích institucí a přiblížení univerzitního vzdělávání regionům. Tento proces je pro nezúčastněné často nepřehledný, proto jsme položili několik otázek o lesnickém školství, které by mohly lesníky zajímat, prof. V. Simanovovi, dlouholetému pedagogovi na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze - Na novém počátku

Vilém Podrázský

Vývoj se prý opakuje ve spirále: nedochází k témuž, ale k podobnému - jinde, jindy a na jiné, doufejme že vyšší úrovni. Tak i pražská lesnická fakulta, vznikající v letech 1918–1920, uzavřená na VŠZ v Praze v roce 1964, bojující o přežití zbytků lesnického výzkumu v Kostelci nad Černými lesy, byla v roce 1990 rehabilitována. Obnovila svoji činnost, rostla, vyvíjela se, dosáhla výrazného postavení v rámci univerzity a nyní se z ní vyčleňuje environmentální a ekologická část. Ta byla založena z nelesnických oborů při obnově fakulty, převedena z různých pracovišť VŠZ (ČZU) i z vnějšího akademického prostředí. Zachována, někdy i zachráněna na lesnické fakultě, pěstována, a značně posílena, nyní odchází. Zůstává opět samotná lesnická a dřevařská část s novou perspektivou a s novými výzvami.

Střední lesnické školství v České republice v roce 2007

Jan Korbelář

Dne 13. ledna 2003 bylo přijato Usnesení vlády České republiky č. 53 o Národním lesnickém programu. Jedním z programových opatření pro zajištění trvale udržitelného obhospodařování lesů je zhodnocení systému odborné přípravy a vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství s následnou realizací systémových opatření k dosažení vyšší úrovně.

Přírodě blízké lesnictví v Trentinu

Jan Kozel

Ve dnech 27. 6.–1. 7. 2007 podnikla Pro Silva Bohemica, pobočka České lesnické společnosti, studijní cestu zaměřenou na přírodě blízké obhospodařování lesů v severoitalské provincii Trentino-Alto Adige (dále Trentino). Program studijní cesty sestavil prof. Alessandro Wolynski, předseda italské pobočky Pro Silva, který osobně spolu s místními lesníky účastníky cesty po celou dobu provázel.

Jak skladovat dříví pod fólií

Dlouhodobé skladování dříví se v situaci převisu jeho nabídky po lednovém orkánu stalo aktuálním problémem. Existují dvě základní možnosti dlouhodobého skladování surového dříví. První je metoda tzv. mokrých skladů (LP 7/2007, str. 20-21), druhá - méně známá - je metoda balení dříví do fólie. V České republice se pro balení dříví do neprodyšné fólie rozhodla firma LESS, a. s. Informace o této metodě poskytl ředitel Lesního závodu Sušice společnosti LESS & FOREST, s. r. o., Miroslav Michna.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.