Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/13

Na cestách necestách Po zakarpatské Ukrajině aneb nahlédnutí pod pokličku ukrajinského lesnictví

Andrea Pondělíčková

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) pořádá tradičně každý rok odborné lesnické exkurze do vybraných evropských zemí, které jsou z lesnického hlediska zajímavé a skýtají možnost vzájemné výměny zkušeností a poznání. V letošním roce padla volba poprvé na oblasti Zakarpatské Ukrajiny. Velký zájem o účast ze strany členů SVOL jistě svědčí o skutečnosti, že tento region je pro nás, lesníky, ještě povětšinou neznámý, a přes řadu společných témat je naše spolupráce v mnoha směrech na počátku.

Lescus míří neskromně do Evropy

Před třemi lety nemohla naše redakce chybět v Cetkovicích při slavnostním otevření nové velkoškolky založené na technologii BCC pro pěstování kontejnerovaných sazenic. V prvním roce produkce začala na 1 mil. sazenic, příští rok to bude 5krát více. Na letošním největším světovém veletrhu Elmia Wood ve Švédsku patřil jeden ze tří českých stánků společnosti Lescus Cetkovice. Zeptali jsme se Martina Rozmánka, majitele a jednatele společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., na současný stav velkoškolky v Cetkovicích i na důvody a výsledky jejich mise ve Skandinávii.

Cílový hospodářský soubor versus typ vývoje Lesa

Hospodářská úprava lesů u nás používá metodu věkových stupňů (HÚL-VS) a tzv. (cílový) hospodářský soubor ((C) HS). V národních parcích je ministerstvem životního prostředí prosazována hospodářská úprava lesů metodou provozní inventarizace (HÚL-PI), kde figuruje tzv. typ vývoje lesa (TVL). Někdy poněkud zavádějící situace ohledně pojmů a obsahu a některé zkušenosti a problémy z praxe používání CHS (HS) a TVL vedly k napsání tohoto článku.

Kritéria a indikátory oblastních plánů rozvoje Lesů

Vratislav Mansfeld, Lubor Hruška

S přípravou na druhý cyklus oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL II) nabývá na významu otázka, zda je možné inovovat postupy, které přibližují výsledky OPRL uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti. Při této příležitosti je vhodné zohlednit rostoucí zájem společnosti o trvale udržitelné obhospodařování lesů. OPRL II, kromě známých výstupů, poskytnou nový pohled na lesní ekosystémy z hlediska polyfunkčního pojetí lesů a indikace klíčových problémů lesního hospodářství.

Praxe a problémy nasazování TDS

Anketa Lesnické práce

V návaznosti na článek vyzývající k diskusi na téma použití těžebně dopravních strojů v podmínkách českého lesnictví (LP 9/2013) jsme požádali představitele několika lesnických firem o jejich názor na danou problematiku.

Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru (DOPLNIT)

Ve dnech 18. a 19. září 2013 se v Brně uskutečnila konference zabývající se ekonomickými a politickým problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Význam konference spočíval nejen v podstatném a aktuálním tématu, ale i v účasti mnoha zajímavých řečníků, modelu uspořádání konference, kvalitně vedené panelové diskuzi, či ve vysokém zájmu odborné veřejnosti. Nechyběli zástupci ministerstev, lesnických a dřevařských svazů, správců a majitelů lesů, vědy a výzkumu a studentů vysokých lesnických škol. Účastníky přivítali za hlavní organizátory děkan LDF MENDELU Petr Horáček a předseda ČLS Pavel Draštík.

LESS po roce insolvence

Rozhovor s Janem Mičánkem

V říjnu roku 2012 se holding LESS a jeho klíčové součásti, lesnický LESS & FOREST a dřevařský LESS & TIMBER, dostaly do úpadku. Redakce Lesnické práce se po roce insolvenčního procesu rozhodla oslovit majitele holdingu LESS Jana Mičánka s žádostí o rekapitulaci a aktuální informace.

Jak se do lesa volá aneb s jakými lesnickými tématy a řešeními přicházejí strany před volbami?

Anketa Lesnické práce

Před předčasnými volbami si opět, a letos možná ještě naléhavěji, klademe otázku: „Koho volit?“ U většiny z nás rozhoduje kromě předvolební kampaně, osobního vnímání kandidátů a návrhů na řešení obecných problémů také názor jednotlivých partají na profesní problematiku. I proto, že téma lesnictví nebo lesnicko-dřevařského sektoru ve většině volebních programů zcela chybí, nebo je zmíněno pouze jednou větou (výjimku tvoří ČSSD s kapitolou „Odpovědné hospodaření s lesy a půdou“), jsme položili několik otázek týkajících se lesnicko-dřevařského sektoru zástupcům stran, u nichž předvolební průzkumy předpokládají volební úspěch.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.