Oborní chovy v Jihočeském kraji (I.)

Ing. Dalibor Pačes

V prvním letošním čísle Světa myslivosti se při představování oborních chovů v jednotlivých krajích ČR přesuneme do jižních Čech. Jihočeský kraj se může z hlediska celorepublikového srovnání pochlubit společně s krajem Středočeským největším počtem obor. Na jeho území jich najdeme celkem 29, a proto jsme jejich představení rozdělili na tři části. V první se budeme věnovat devíti oborním chovům ležícím v okrese České Budějovice.

Svět myslivosti na Facebooku