Historie bílé jelení zvěře v ČR a její současný chov v oboře Žleby

Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Chov bílé jelení zvěře je u nás velmi ceněn. V minulosti prošel mnoha úskalími, přičemž jednou z hlavních příčin bylo snížení početnosti chované zvěře a z toho plynoucí příbuzenská plemenitba se všemi negativními projevy u zvěře. V současnosti již lze použitím moderních vědeckých metod získat detailní obraz o populaci. Příkladem je chov bílých jelenů v oboře Žleby (Lesy České republiky, s. p.). V letech 2004–2006 proběhlo „zmapování“ chované zvěře a vznikla její podrobná evidence, díky níž je možné vyvarovat se některých problémů plynoucích z příbuzenské plemenitby.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku