Shromáždění myslivců ČR II. bylo věnováno o koncepci myslivosti

Pavel Kříž

V sobotu 26. září t. r. ráno vyhrávalo na náměstí ve Velkém Meziříčí trio trubačů z LDF MZLU v Brně a vítalo účastníky II. shromáždění myslivců ČR, kteří přijeli jednat o tvorbě „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“. Organizátorem akce byla Unie mysliveckých organizací ČR (UMO ČR).

Svět myslivosti na Facebooku