Kolik spárkaté zvěře máme v honitbě?

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Tak se jmenuje útlá knížka, která vyjde zanedlouho v nakladatelství Lesnická práce. Publikace, která je věnována výhradně metodám zjišťování početnosti spárkaté zvěře, je dílem anglických zoologů, kteří se mnoho let opakovaně snažili zjistit, kolik zvěře žije ve skutečnosti na určitém území. Používali k tomu různé metody, často velmi sofistikované.   Porovnávali jejich přesnost, upravovali je a snažili se najít ty nejprůkaznější. Knížka je strohou vědeckou publikací plnou vzorců, jednoznačných vyjádření a jasně formulovaných závěrů. Přesto by se měla stát nezbytnou pomůckou každého, kdo se snaží chovat spárkatou zvěř. Každý myslivecký hospodář, než začne rutinně vyplňovat plán chovu a lovu spárkaté zvěře, by měl alespoň nahlédnout na její stránky, aby zjistil, jak obtížné je spočítat zvěř v honitbě, tedy získat základní údaj, od něhož se odvíjí vše, co souvisí s chovem a lovem daného druhu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku