Úvodník 3/2009

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
úvodník do březnového čísla našeho časopisu píši ještě plný dojmů z dortmundského veletrhu Jagd und Hund. Přestože návštěva některého ze zahraničních mysliveckých veletrhů je každý rok obvyklou součástí redakční práce a veletrhy jsou si dost podobné, vždy se na reportáž těším. Pokaždé lze totiž v záplavě nabídky zboží, v pestrém doprovodném programu či při diskusi s návštěvníky objevit nějakou zajímavost či detail, získat inspiraci.


Na letošní ročník veletrhu v Dortmundu jsem byl velmi zvědav. Když jsem ho navštívil v r. 2007, bylo tzv. partnerským státem Polsko. Tenkrát mne napadlo, že by i pro naši republiku bylo dobré prezentovat se na největším evropském mysliveckém veletrhu. V loňském roce se objevily první informace, že česká strana jedná se zástupci výstaviště o partnerství pro r. 2009 a začátkem letošního vyšly v našem odborném tisku inzeráty oznamující, že tomu tak skutečně bude. Dalším důvodem k návštěvě bylo mistrovství Evropy ve vábení jelenů, které bylo součástí doprovodného programu. Termín konání veletrhu jsem si tedy napevno zapsal do svého kalendáře.
Asi lze odhadnout, že jedna z věcí, která mne na veletrhu zajímala nejvíce, byla prezentace ČR. Nebudu vás dlouho napínat: domnívám se, že proběhla v důstojném duchu a že jsme v Dortmundu zanechali dobrý dojem. Pokud bych měl zhodnotit expozici našeho ministerstva zemědělství, které bylo oficiálním zástupcem ČR na veletrhu, dovolím si konstatovat, že byla vkusně upravená a dobře vybavená tiskovými materiály i pohotovým personálem. První den proběhla tisková konference za účasti Ing. Jiřího Nováka, náměstka ministra zemědělství pro lesní hospodářství, naše republika „byla vidět“ v četných tiskových materiálech k veletrhu a ve veletržních novinách. V některých dnech zněla výstavištěm lovecká hudba v podání našich trubačů, jejichž vystoupení obohatilo též společenský večer pro vystavovatele a mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Naše účast coby partnera veletrhu vyzněla podle mého názoru velmi dobře a všem, kteří se na tom podíleli, patří poděkování.
Další z věcí, které již delší dobu při návštěvách veletrhů v Německu a Rakousku obdivuji, je doprovodný program připravovaný redakcemi mysliveckých časopisů, především čtrnáctideníku Wild und Hund. Mám na mysli nejrůznější semináře zaměřené především na mysliveckou praxi – vábení zvěře, ošetření zvěřiny, základy výcviku psů atd. Pro náš časopis je to velká inspirace a věřím, že se časem podaří organizovat podobné akce i nám. Redakce Wild und Hund pořádá nejrůznější semináře po celý rok. V tomto ohledu jsem rád, že již nyní mohu oznámit, že letos proběhnou pod patronací Světa myslivosti střelecké kurzy a kurz zaměřený na fotografování zvěře. Chystáme i kurz pro kynology, setkání účastníků soutěže Rarita roku 2008 a další akce. Více se dozvíte uvnitř tohoto vydání časopisu a v následujících číslech.   
Na závěr jsem si nechal věc, která mne obzvláště zaujala. Na celém dortmundském výstavišti bylo možné potkávat hostesky rozdávající zvláštní letáky Zemského mysliveckého svazu Porýní-Vestfálska. Stejné letáky šlo získat u samostatné expozice svazu a na dalších místech. O co šlo? Vedení myslivců z Porýní-Vestfálska se rozhodlo vyvinout tlak na politické strany, které před volbami v r. 2005 slibovaly, že se po svém zvolení zasadí o zrušení tzv. myslivecké daně (uživatelé honiteb ji odvádějí státu při platbě za pronájem honitby). Dodnes svůj slib nesplnily. Myslivecký svaz tedy dal vytisknout zmíněné letáky, které byly v podstatě malými petičními archy, a žádal návštěvníky, aby svým podpisem upozornili politiky, že sliby se mají plnit. Akce bude pokračovat a po ukončení a součtu podpisů se zástupci mysliveckého svazu obrátí na konkrétní politiky, aby jim sdělili, že několik tisíc (možná i desítek tisíc) jejich voličů je nespokojeno s jejich jednáním, a budou se jich ptát, co s tím udělají. Možná, že toto by mohl být vzor pro podporu prosazování racionálních myšlenek myslivosti u nás. Vždyť naši politici také rádi slibují a největší domácí mysliveckou výstavu v Lysé nad Labem každý rok navštíví rovněž tisíce voličů …


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku