Srnčí zvěř v době říje

Pavel Scherer

Rok co rok většina myslivců netrpělivě očekává přelom července a srpna, neboť si nechtějí nechat ujít srnčí říji. Na její průběh má vliv řada faktorů, takže někdy se její projevy objeví dříve, jindy naopak později, někdy více, jindy méně intenzivně. Pozornost myslivců však poutají vždy stejně …

Svět myslivosti na Facebooku