Zaostřeno na zvěřinu, aneb o zdravotní problematice zvěřiny mezinárodně

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Lov, vyvržení zvěře, skladování zvěřiny, spotřeba zvěřiny lovcem, prodej zvěřiny v místě a především systém zdravotní kontroly zvěřiny a jejího uvádění do oběhu (prodeje) jsou v posledních letech předmětem častých diskusí. V mnoha případech myslivecká veřejnost tuto problematiku zlehčuje tvrzením, že donedávna se produkce zvěřiny obešla bez nařízení, která platí dnes, a konzumentům se „nic nestalo“.  Hygienické nároky současného spotřebitele – veřejnosti – se však neustále zvyšují a konzumenti zvěřiny požadují – stejně jako v případě jiných potravin – pouze kvalitní potravinu s garancí nulového zdravotního rizika.

Svět myslivosti na Facebooku