Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 11 (2010)

Memoriál Dr. Kuhna se konal na Mladoboleslavsku

Josef Tinka

Ve dnech 17. až 19. září t. r. se na Mladoboleslavsku uskutečnil již X. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna. Jde o mezinárodní všestrannou soutěž hrubosrstých ohařů, pořádanou jednou za dva roky Klubem chovatelů českých fousků (KCHČF). Letos celou akci zajišťovala středočeská pobočka klubu ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Mladá Boleslav. Jednotlivé disciplíny proběhly v honitbách mysliveckých sdružení Mezilesí Čachovice (vodní práce a práce na malém poli) a Květník Charvátce (práce na velkém poli) a v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň, Lesní správy Lipník (lesní práce).

Memoriál Františka Vojtěcha

Antonín Žižka

Ve dnech 18. a 19 září t. r. proběhl na Liberecku již 63. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha (MFV). V soutěži uspořádané severočeskou pobočkou Klubu chovatelů německého krátkosrstého ohaře se sídlem v Praze (KCHNKO) se o titul Všestranný vítěz KO ČR a čekatelství národního šampionátu práce CACT utkalo 18 německých krátkosrstých ohařů (KO).

72. Memoriál Karla Podhájského

Jiří Procházka

Zpravidla první říjnový víkend je každoročně pořádán Memoriál Karla Podhajského (MKP) a nejinak tomu bylo i letos. Jde o vrcholné kynologické klání, které by mělo být obrazem práce jak českých, tak zahraničních kynologů. Pořadatelství v letošním roce připadlo Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Břeclav. Odpovědnost za průběh memoriálu převzaly Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Židlochovice. Zahájení a ukončení akce proběhlo na zámku v Židlochovicích.

Využití loveckého oštěpu při lovu černé zvěře: ano, či ne?

Při lovu černé zvěře se lovec může dostat do situace, kdy je použití palné zbraně problematické. Lovci či vůdci psů procházející při naháňce lečí jistě popíší bezpočet případů, kdy měli potíž poraněný kus z různých důvodů účinně dostřelit. V Německu zažívá z těchto důvodů renesanci lovecký oštěp. Podle informací tamních lovců, kteří ho používají, zajistí v případě odborného použití rychlé usmrcení postřeleného kusu. Na názor na využití loveckého oštěpu při lovu černé zvěře jsme se zeptali několika našich zkušených myslivců a kynologů.

Účinky chladných zbraní na černou zvěř

MVDr. Jan Pecka

Efektivní a etické usmrcení poraněné zvěře zárazem, tedy přerušením míchy mezi prvním krčním obratlem a lebkou odpovídajícím nástrojem, je u větší zvěře (v našem případě u zvěře černé) velmi problematické. Jen stěží si lze představit, že je možné fixovat poraněné divoké prase tak, aby bylo možno bezpečně provést záraz uvedeným způsobem. Kromě dostřelné rány se jako další možnost nabízí usmrcení chladnou zbraní s dostatečnou délkou a vhodným tvarem čepele, kdy je rána vedena tak, aby zasáhla životně důležité orgány uložené v hrudním koši.

Lovecký oštěp a jeho využití

Ing. Ctirad Rakušan a Ing. Petr Ziegrosser

Hned v úvodu překvapení: chladná dřevcová zbraň, jíž se po generace říká lovecký oštěp, je podle své funkce kopí. Oštěp je zbraň vrhací a dodnes se tak ve sportovní terminologii označuje, zatímco kopí, z něhož se oštěp vyvinul, je zbraň bodná.

Ochrana smrkových kultur před zimním okusem: postaru, levně a účinně

ZK

Zimní okus terminálních výhonů jehličnatých dřevin dělá vrásky lesníkům a samozřejmě i myslivcům, kteří jsou nuceni hradit škody způsobené zvěří. O tom, že jde o nemalé částky, není pochyb. Jednou z možností, jak předejít vzniku škod na lese, je mechanická ochrana ohrožených dřevin. V honitbě, kterou obhospodařuje naše Myslivecké sdružení Diana Ústí nad Labem, již několik let úspěšně používáme osvědčený způsob ochrany smrkových kultur před zimním okusem srnčí zvěří.

Další kamzičí dobrodružství v Tyrolsku

Ing. David Vaca, Ph.D.

Rok se sešel s rokem, doba lovu kamzíků v Tyrolsku se rozběhla a nadešel čas k tomu, aby lovec vítězné trofeje v soutěži Rarita roku 2009 vyrazil na pozvání firmy Swarovski Optik do jedné z jejích režijních honiteb na lov kamzíka. Ten byl hlavní cenou v uplynulých třech ročnících populární soutěže a redakci bylo vždy umožněno pořídit exkluzivní reportáž o lovu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do Rakouska vydal Kamil Mello z Prievidze.

Rarita roku 2010 – VI. kolo a Velké finále

Redakce

Úterý 5. října bylo posledním dnem, kdy jsme v redakci přijímali fotografie srnčích trofejí do závěrečného kola základní části soutěže Rarita roku 2010. Porota a čtenáři následně výběrem dvou z celkem 17 přihlášených trofejí uzavřeli soubor finalistek, které slavnostně představujeme společně s výsledky závěrečného kola. Ale popořadě …

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku