Co je s českými autory odborné myslivecké literatury?

Redakce

V posledních pěti letech mají mezi vydávanými odbornými knihami pro myslivce zcela jednoznačnou a drtivou převahu překlady německých titulů. Původní domácí odborná literatura je v útlumu, publikačně aktivních autorů je jako šafránu. Jde o momentální trend, nebo o jev, s nímž lze počítat i do budoucna? Otázky související s nakladatelskou činností na poli odborné myslivecké literatury jsme položili představitelům dvou domácích vydavatelství, která se věnují kromě jiného vydávání odborných publikací pro myslivce.

Svět myslivosti na Facebooku