Péče o drobnou zvěř přináší výsledky – honitba Žabčice-Unkovice

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Pryč jsou časy, kdy se na dnešní dobu neuvěřitelné stavy zaječí zvěře udržovaly tak nějak „samy od sebe“. V první polovině 70. let minulého století se lovil více než desetinásobek drobné zvěře než dnes. Přes obrovský úbytek zajíců, daný kombinací mnoha příčin (změna zemědělského hospodaření, více predátorů, vyšší stavy černé zvěře, doprava) se ale i dnes dají stavy drobné vrátit na velmi dobrou úroveň – ovšem za předpokladu velmi intenzivní péče. O tom, a ještě o mnohém jiném jsme hovořili s Petrem Ludínem ml., předsedou Mysliveckého sdružení Žabčice-Unkovice (okr. Brno-venkov).

Svět myslivosti na Facebooku