Co čtou dnešní mladí myslivci?

Ing. Petr Smutný a doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V letošním březnovém čísle Světa myslivosti byly zveřejněny výsledky redakční ankety, v níž respondenti odpovídali na otázky týkající se úrovně současné odborné myslivecké literatury. Skupina oslovených respondentů se skládala z myslivců ve věku od 40 let výše, což odpovídá smyslu ankety – porovnat úroveň dřívější a dnešní literatury. Při diskusi se zástupci redakce nás napadlo, že by bylo zajímavé zjistit, jak se k literatuře staví dnešní mladí myslivci, a tak jsme se rozhodli uspořádat anonymní internetovou anketu mezi studenty vybraných středních a vysokých škol, na nichž se vyučuje myslivost.

Svět myslivosti na Facebooku