Vznikla Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR – významná platforma v odvětví myslivosti

Ing. Jan Záhorka a Ing. Libor Řehák, Ph.D.

Na zasedání Výkonné rady Unie subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR (dále jen USZM ČR), konaném v pátek 9. dubna t. r. v Praze, byl završen několikaletý proces vytváření společné platformy subjektů, které jsou jakýmkoliv způsobem zainteresovány v odvětví myslivosti. Na tomto zasedání byla definitivně ustavena a schválena USZM ČR, byly zvoleny všechny její orgány a projednány základní výchozí principy pro další činnost.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku