Barvář má vždy pravdu

Milan Janík

Vzhledem ke svému věku – v Klubu chovatelů barvářů jsem již čtyři desítky let – jsem měl čest potkat se jako mladý rozhodčí na hlavních zkouškách barvářů se vzácným člověkem Fridrichem Konrádem, nestorem chovu barvářů, dlouholetým členem výboru tehdejšího Klubu chovatelov farbiarov pri Ústrednom výbore Slovenskeho poľovníckeho zväzu a uznávaným rozhodčím z výkonu. Uvádím to proto, že pan Konrád titul mého článku v různých vhodných souvislostech rád používal. Na základě svých bohatých zkušeností jistě věděl proč.

Svět myslivosti na Facebooku