Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 7 (2010)

Fotopasti z pohledu uživatelů

Ing. Radim Plhal

Fotopast je termín, který naše myslivecká veřejnost stále častěji skloňuje, a přitom ještě před několika lety ho u nás znalo pouze několik zasvěcených. O tomto přístroji se na stránkách Světa myslivosti již opakovaně psalo a čtenáři se mohou pravidelně setkávat s inzeráty a reklamami upozorňujícími na novinky z oblasti fotopastí. Protože na našem trhu je v současnosti k dostání již celá řada modelů fotopastí různých technických parametrů a za různé ceny, rozhodli jsme se provést mezi jejich uživateli průzkum, v němž jsme zjišťovali, jak jsou spokojeni s modely, s nimiž pracují.

Úspěšný lov vran s pomocí balabánů a vábení

Petr Joo

V červenci začíná doba lovu vrány obecné. Lov tohoto inteligentního krkavcovitého ptáka je důležitý nejen z hlediska ochrany drobné zvěře a jejich mláďat a též srnčat, ale také kvůli pěvcům a škodám např. na polích s kukuřicí, kterou početná hejna vran dokáží v některých oblastech spolehlivě likvidovat. Nechci však vzbudit dojem, že se přimlouvám za bezhlavý odstřel vran, to určitě ne. Vrány do přírody patří a mají v ní své místo. V současné době však nemají téměř žádného přirozeného nepřítele, který by reguloval jejich početní stavy, takže ke slovu musí přijít myslivci. Ve svém příspěvku se pokusím shrnout základní pravidla, která je třeba dodržovat při lovu vran s pomocí balabánů a vábení.

„Pocta české myslivosti“ v senátu Parlamentu ČR

MVDr. František Fejfar

Řád sv. Huberta ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu uspořádal 9. června t. r. ve Valdštejnské zahradě v Praze slavnostní setkání přátel myslivosti, aby v duchu svého novodobého poslání vzdal i v hlavním městě hold české myslivosti.

Na Poľane vlci vyjú …

Ing. David Vaca, Ph.D.

… a dobří jeleni troubí, dalo by doplnit k názvu známé lidové písně, použitému v nadpisu článku. O obojím se – samozřejmě přeneseně – mohli přesvědčit účastníci tradiční přehlídky trofejí a shozů z Poľany, oblastí s jednou z nejkvalitnějších populací jelení zvěře na Slovensku. Akce se konala 20. května na Lesní správě Kyslinky (Odštěpný závod Kriváň) Lesů Slovenské republiky, s. p.

Srnčí zvěř v Evropě

Rš a redakce

Výzkumníci z univerzit ve Vilniusu a Gödöllö poukazují na výrazný nárůst stavů srnčí zvěře v Evropě včetně zvětšování území jejího rozšíření. Dokazují to srovnání jejího početního stavu a odstřelu v letech 1984–2005.

Kolik u nás žije divokých bažantů a kolik jich lovíme?

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Stavy bažantů, podobně jako zajíců se u nás v posledních 40 letech výrazně snížily. Protože však bažant je, na rozdíl od zajíce, předmětem intenzivního chovu, není osud jeho populace tak dramaticky sledován, a bažant není z hlediska lovu považován za problematický druh. Myslivecká statistika málo rozlišuje mezi bažanty uměle odchovanými a posléze střelenými (slovo ulovenými se mi v tomto případě poněkud příčí) a bažanty z divoké populace. Je tedy obtížné zjistit, jak početná je divoká populace. Přesto statistické údaje jisté rozlišení umožňují.

Úvodník 7/2010

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

je příjemné zjistit, že stále existují honitby a oblasti chovu zvěře, kde se navzdory dnešní myslivosti nepříliš nakloněné době daří aplikovat osvědčené postupy myslivecké péče o zvěř, využívat při tom moderní poznatky vědy, výzkumu a techniky a dosahovat výborné výsledky nejen v chovu zvěře, ale též v péči o její životní prostředí. Moc jich není, ale přece jen jsou. Mezi takové oblasti patří slovenská Poľana, proslulá především chovem jelení zvěře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku