Soutěž barvářů O Moravský pohár

Miroslav Gora

Bavorský a hannoverský barvář patří mezi ryze pracovní plemena loveckých psů a specialisty, kteří se na výstavách a akcích převážně společenského charakteru objevují spíše sporadicky. Českomoravský klub chovatelů barvářů, jenž se řadí mezi nejstarší kynologické kluby v ČR, pořádá jednou za dva roky celostátní soutěž barvářů s mezinárodní účastí, na níž se zadává čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT. Jiná soutěž, na níž by barváři mohli získat jakékoliv pracovní ocenění a více se tak zviditelnit, u nás až donedávna neexistovala. Proto se chovatelé barvářů z Moravy v r. 2005 domluvili, že tuto mezeru vyplní pořádáním vlastní soutěže, kterou nazvali „O Moravský pohár“.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku