Maďarsko – myslivecký ráj (II.): Nejvýznamnější druhy zvěře

Ing. Marcel Lehocký, Ph.D., a Ing. David Vaca, Ph.D.

V lednovém Světě myslivosti jsme představili Maďarsko coby zemi zaslíbenou myslivosti. Nejvýznamnějším druhům zvěře byla pro nedostatek místa věnována pouze okrajová pozornost, takže se do Maďarska vracíme, abychom čtenáře seznámili s vyhlášenými oblastmi chovu hlavních druhů spárkaté zvěře a chovatelskými úspěchy maďarských myslivců.

Svět myslivosti na Facebooku