Přehlídky trofejí jako doklad hospodaření se zvěří a zpřístupnění výsledků mysliveckého hospodaření veřejnosti

Ladislav Holeš

Jako člen hodnotitelské komise trofejí ulovené zvěře a zároveň jako pracovník státní správy myslivosti jsem byl vždy přesvědčen o smysluplnosti pořádání přehlídek trofejí ulovené zvěře, a to nejen pro potřeby nás myslivců. Tvrdím, že výsledky přehlídky jsou jedním z jasných důkazů pro veřejnost o tom, jak myslivci daného regionu hospodaří se zvěří. Zároveň tato přehlídka může sloužit jako součást ekologické výchovy školních dětí, pokud tyto děti dostanou při návštěvě chovatelské přehlídky náležitý výklad od zkušených myslivců k jednotlivým exponátům, což v konečném důsledku pomáhá měnit negativní názor veřejnosti na myslivce a jejich úlohu v přírodě. V okrese Žďár nad Sázavou se snažíme výše uvedené myšlenky při pořádání chovatelských přehlídek naplňovat. V následujících řádcích bych čtenáře seznámil, jak to děláme.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku