Redaktor a vydavatel J. V. Rozmara

Již je jen málo žijících, kdo znali J. V. Rozmaru, jednoho z nejvýznamnějších vydavatelů myslivecké a lesnické literatury první poloviny 20. století, který převzal úkol pokračovat v díle J. T. Doležala (1847–1901).

Svět myslivosti na Facebooku