Zkušební řády a lovecká upotřebitelnost

Mgr. Jaroslav Rataj

S velkým zájmem jsem si ve Světě myslivosti přečetl diskusní příspěvky Ladislava Holeše (v č. 12/2011) a MUDr. Tadeáše Maślanky (v č. 1/2012), reagující na problematiku lovecké upotřebitelnosti v pojetí zkušebních řádů (ZŘ). Je zřejmé, že poté, co kynologická komise Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) na jednotlivé okresní myslivecké spolky rozeslala dopis, jímž zakázala potvrzovat loveckou upotřebitelnost po absolvování barvářských zkoušek honičů (BZH), což následně myslivecká rada ČMMJ uvedla na pravou míru a zákaz zrušila, si mnoho lidí sedlo a porovnalo ZŘ s textem vyhlášky č. 244/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“), kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Stejně jako já museli přijít na značné nesrovnalosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku