Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 6 (2012)

Myslivost za horami Rychleby a Jeseníky

Petr Oskar Bílek

Výsledky chovu a lovu zvěře na Jesenicku – v tradiční dolnoslezské oblasti chovu jelena evropského – měla veřejnost a myslivecká obec příležitost zhodnotit na přehlídce trofejí, pořádané ve dnech 24. a 25. března t. r. v myslivecky vyzdobeném sále budovy Městského úřadu Jeseník. Přehlídku vysoké estetické a kulturní úrovně připravili pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Jeseník pod vedením Ing. Martina Řehy, který zpracoval také přehledný katalog trofejí. Příjemné prostředí a přátelská atmosféra mě přiměly k malému zamyšlení nad současností i budoucností myslivosti v tomto regionu, kde působím již přes 30 let.

Myslivecké dny v Libouchci, aneb přehlídka trofejí z okresu Ústí nad Labem v novém

David Vaca

Přehlídky trofejí z honiteb okresu Ústí nad Labem se dlouhá léta konaly v nevyhovujících podmínkách v budově místního okresního mysliveckého spolku. Letošní rok přinesl velmi příjemnou změnu – přehlídka trofejí byla poprvé uspořádána v prostorách zrekonstruovaného zámku v obci Libouchec a navíc byla součástí premiérového ročníku akce nazvané Myslivecké dny v Libouchci.

Svatý Prokop a myslivecké tradice

Miloslav Vach

Většina našich myslivců zná různé legendy o patronech myslivosti. Prezentují se verze, které vystihují příkladný morální odkaz patronů, ale i jejich zaujaté hanlivé charakteristiky. Nejčastější „obětí“ takového „kádrování“ bývá sv. Hubert, jemuž se přisuzují nepříliš lichotivé vlastnosti, které nejsou podloženy historickými spisy, ale jsou jen výsledkem lidské fantazie šířící se mezi myslivci jako „odkaz“ sv. Huberta. Díky Řádu sv. Huberta se podařilo odkaz sv. Huberta prezentovat v důstojné podobě, kterou si tento mezinárodně uznávaný patron zaslouží. Vedle sv. Huberta je u nás známý i sv. Eustach, uctívaný v několika regionech, např. na Křivoklátsku. Méně známými patrony myslivců jsou sv. Ivan a sv. Jiljí a téměř neznámý je sv. Prokop.

IWA 2012 – novinky v lovecké optice

Jiří Fencl

Po novinkách a inovacích z oblasti loveckých a sportovních zbraní a střeliva, představených na letošním veletrhu IWA v Norimberku (Svět myslivosti č. 5/2012), se podíváme také na některé novinky v lovecké optice.

Afoli = tři generace kynologů z Liberecka

Dalibor Pačes

Záliba v myslivosti a vztah k loveckým psům se obvykle dědí z generace na generaci. Méně obvyklé je zaznamenat žijící zástupce tří takových po sobě jdoucích generací. Naší redakci se to podařilo: začátkem května t. r. jsme navštívili Aloise Formánka, zakladatele chovu německého krátkosrstého ohaře na Liberecku, jenž nedávno oslavil devadesátiny. Příjemného setkání se zúčastnili i jeho syn Ing. Jiří Formánek st. a vnuk Ing. Jiří Formánek ml. a řeč přišla i na potenciálního pokračovatele rodinné tradice – pětiletého pravnuka Jiříka.

Výcvik ohaře pro praxi (IV.) – přinášení

Jaroslav Rataj

Jak poslušnostní disciplíny, tak hledání a vystavování (Svět myslivosti č. 3, 4 a 5/2012), mají v práci ohaře nezastupitelné místo. Až potud lze hovořit o práci před výstřelem. Z hlediska lovecké praxe je však neméně důležitá práce po výstřelu – spolehlivé přinášení ulovené drobné zvěře nebo menších šelem. Ulovená, postřelená nebo jinak poraněná zvěř totiž často zapadne nebo zatáhne do nepřístupné krytiny a bez pomoci dobře vycvičeného ohaře by byla nenávratně ztracena.

Čtyři roky „městským lovcem“

Jan Vaca

O pronikání černé zvěře do našich některých měst byla publikována řada článků jak v odborném tisku, tak v denících; a tomuto jevu věnují pozornost i televizní stanice. Jde o mediálně vděčné téma, ale také o značně komplikovanou záležitost. Hlavní problém spočívá v omezených možnostech vytlačit zvěř z míst, kde není její výskyt žádoucí. Letos v říjnu to budou čtyři roky, co působím jako lovec na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem. Čtenáře Světa myslivosti bych rád seznámil s dosud nabytými zkušenostmi.

Pětatřicet let výzkumníkem

David Vaca

V červnu oslaví šedesátiny jeden z našich současných nejuznávanějších mysliveckých výzkumníků, pedagog Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a člen redakční rady Světa myslivosti, doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. Této příležitosti jsme využili a požádali doc. Červeného o krátký rozhovor.  Kdo ho zná, ví, že si příliš nepotrpí na formality, a v tomto duchu probíhalo i naše povídání, a to včetně tykání.

Lov srnců ve východním Maďarsku

Petr Ziegrosser

Snad každý z nás někdy zatoužil ulovit silného srnce v Maďarsku. Známe je z fotografií, z výstav a ze stánků loveckých kanceláří na veletrzích pro myslivce. V dnešní době otevřených hranic není problém splnit si své přání...

Rarita roku 2012 – I. kolo

Redakce

Stejně jako v uplynulých pěti letech přinášíme na stránkách červnového čísla našeho časopisu výsledky I. kola populární soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej. Redakce Světa myslivosti pořádá letos již šestý ročník klání sledovaného většinou čtenářů časopisu a též návštěvníků internetových stránek www.svetmyslivosti.cz.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku