Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 7 (2012)

Druhý ročník Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů

Jan Cukor a Jaroslav Petruželka

V letošním roce se konal již pátý ročník akademické soutěže mladých trubačů a vábičů a soutěž měla podruhé mezinárodní charakter. Stejně jako v předchozích letech se konala v nádherném prostředí zámku v Kostelci nad Černými lesy, jehož vlastníkem je Česká zemědělská univerzita (ČZU) a spravuje ho její školní lesní podnik (ŠLP).

Soukromí zemědělci plánují založit mysliveckou organizaci

Redakce

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) byla autorem a organizátorem série jarních vzdělávacích seminářů, které proběhly na území celé ČR pod názvem Zemědělství a myslivost (Svět myslivosti č. 4/2012). Důvodem jejich uspořádání je skutečnost, že zemědělství a myslivost jsou úzce propojené činnosti s návazností na krajinu, a zejména výkon práva myslivosti je činností přímo související se zemědělstvím.

V průběhu příprav těchto seminářů vznikla myšlenka založení samostatné myslivecké organizace.

Čeští junioři mistry Evropy ve skeetu

Petr Zvolánek

Letošní Olympijské hry (OH) v Londýně jsou pro brokové střelce bezpochyby nejdůležitější střeleckou soutěží roku. V každé disciplíně se jich však mohou účastnit pouze dva závodníci z jednoho státu. Mistrovství světa se v roce pořádání OH nekoná, takže pro ostatní reprezentanty bylo letošním sportovním vrcholem mistrovství Evropy (ME), které se konalo v květnu na Kypru.

Velká cena Prahy 2012 v loveckém parkúru

Redakce

Na parkúrové střelnici ve Vráži u Benešova, kterou provozuje Lesní závod Konopiště (Lesy České republiky, s. p.), proběhl o víkendu 12. a 13. května t. r. mezinárodní závod v loveckém parkúru nazvaný Velká cena Prahy. Hlavním sponzorem soutěže byla společnost Walter Trading z Horoušan.

Pažba EvoComp – specialita pro sportovní střelce

Jiří Fencl

Každý střelec určitě zná slogan „hlaveň střílí, pažba trefuje“. Pokud výrobci dlouhých zbraní nestaví zbraň na zakázku, „přímo na tělo“, snaží se vybavit své produkty pažbou, kterou lze maximálně přizpůsobit proporcím střelce. Příkladem takového řešení je pažba Ergosin EvoComp. Na první pohled netradiční provedení pažby pravděpodobně nenadchne konzervativnější myslivce, ale určitě osloví sportovní brokové střelce.

Výcvik ohaře pro praxi (V.) – práce v lese

Jaroslav Rataj

Od cviků poslušnosti, hledání, vystavování a přinášení, o nichž byla řeč v předešlých čtyřech dílech seriálu o výcviku ohaře pro praxi (Svět myslivosti č. 3 až 6/2012), a které našly uplatnění při nácviku disciplín základních zkoušek lovecké upotřebitelnosti ohaře, tj. podzimních zkoušek, jsme se dostali k disciplínám „speciálním“. Tyto disciplíny obsahují zkoušky vyššího typu, mezi něž patří např. lesní zkoušky (LZ).

Kde se vzal, tu se vzal, na Doupově jelen stál, aneb historie doupovského jelena

Jiří Křivánek

Představte si místo nedaleko Karlových Varů, odkud lze jít kterýmkoli směrem přes 15 km, aniž byste potkali člověka, a kde se dá ještě pít z potoků. Představte si místo, kde do večerního šera či za ranního slunce troubí jelen, a kde je půda rozrytá divokými prasaty. Představte si místo, které je zjizveno výbuchy granátů a pásy vojenské techniky. Nikde neuvidíte dráty či sloupy vysokého vedení, které jsou dnes neodmyslitelnou součástí krajiny. Nikde dým stoupající za chladných večerů z lidských obydlí. Jen nebe plné hvězd, jiskřivá rána a zadumané večery. Příroda vypadá tak panensky a nedotčeně, až si mnohý čtenář nejspíš pomyslí, že je to fikce. A přece takové místo existuje. Jsou to Doupovské hory. Území, které se přibližně před půlstoletím stalo domovem nejimpozantnějšího zástupce našich jelenovitých – jelena evropského.

Rarita roku 2012 – II. kolo

Redakce

II. kolo soutěže Rarita roku 2012 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej bylo nabité velmi atraktivními trofejemi. Souboj o postup do Velkého finále svedlo celkem 22 trofejí – 20 z našich honiteb a dvě ze Slovenska.

Rok v životě šumavské jelení zvěře – červenec

Pavel Šustr

Je tu červenec a v našem seriálu o životě šumavské jelení zvěře vstupujeme do druhé poloviny roku. Na Šumavě je léto v plném proudu se vším, co k němu z pohledu zvěře patří – s dostatkem potravy a bohatým krytem. Také však s velkým množstvím turistů, jimž se jelení zvěř snaží vyhýbat. V tomto pokračování se podíváme nejen na její prostorovou aktivitu během července, ale o něco podrobněji i na rozdíly aktivit v průběhu roku.

Seminář nejen o sikovi japonském

Redakce

Česká lesnická společnost uspořádala ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., (VLS ČR, s. p.) a Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) seminář věnovaný problematice siky japonského – škodám, které působí, perspektivám vývoje jeho početních stavů, metodám výzkumu atd. Náplň semináře však tvořily i další příspěvky, týkající se trendů v oblasti sledování jiných druhů zvěře a jejího výzkumu. Odbornou záštitu nad akcí, která se konala ve dnech 1. a 2. června t. r. v Dubině u Karlových Varů, převzalo Ministerstvo zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství, které seminář též finančně podpořilo.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku