Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 4 (2013)

Co divočáci dělají celý den? Dílčí výsledky telemetrického sledování černé zvěře (str. 28-31)

Miloš Ježek

Mezi myslivci, ale nejen mezi nimi, kolují často historky o chování zvěře a jejich reakcích na různé podněty. Někdy vycházejí z dlouholetého pozorování a zkušeností, jindy spíše z nezměrné fantazie a představivosti. Zvěři jsou při tom přisuzovány vlastnosti, které nemá a nikdy neměla, nebo se paušalizují výjimky potvrzující pravidlo. Občas tyto „poznatky“ slouží jako výmluvy při neochotě či neschopnosti myslivců dělat něco se současným nadstavem spárkaté zvěře. Nejrůznější „povídačky“ existují o rozličných druzích zvěře, ale právě divočáci v nich figurují nejčastěji. Např. v souvislosti s ochotou migrovat a zdolávat během krátkého časového úseku úctyhodné vzdálenosti.

Šestnáct kohoutků na jednu slepičku … (str. 24-27)

Ondřej Prosický

Koncem roku 2010 jsem se domluvil se svým švédským kamarádem Mattiasem na návštěvě Švédska.  Jedním z cílů bylo fotografovat tok tetřívků. Na sever jsme odcestovali s dvěma kolegy – fotografy v dubnu následujícího roku. Čekalo nás dobrodružství, které u nás s tetřívky bohužel nemůžeme zažít.

Oblasti chovu tetřevovitých na území ČR (str. 22-23)

Jan Dvořák, Milan Bartoš a David Vaca

V loňském roce jsme postupně publikovali aktuální informace o oblastech chovu (OCH) spárkaté zvěře vymezených na našem území (Svět myslivosti č. 5, 6, 7/2012). Možnosti vyhlásit OCH se však podle legislativy týkají také zvěře drobné. K tématu se nyní vracíme přehledem OCH pro tetřevovité (tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní). V současné době evidujeme na našem území celkem 12 oblastí pro jednotlivé druhy a tři, které byly vymezeny pro více druhů společně.

Změna v přístupu k léčení volně žijící spárkaté zvěře (str. 18-21)

David Vaca

V souvislosti se zveřejněním podmínek antiparazitární léčby spárkaté zvěře v letošním roce (Svět myslivosti č. 2/2013) oznámila Státní veterinární správa (dále „SVS“) změnu v přístupu v této věci i pro roky následující. Nově se bude na celém území ČR provádět monitoring parazitóz spárkaté zvěře kontrolou jejího trusu ze všech katastrálních území a teprve na základě jeho vyhodnocení (do konce r. 2013) a výsledků se rozhodne, ve kterých honitbách bude antiparazitární léčba v r. 2014 povolena. Na důvody tohoto opatření a jeho podrobnosti jsme se zeptali MVDr. Zbyňka Semeráda, ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS.

Lesy ČR začaly vybírat nájemce vlastních honiteb (str. 15-17)

David Vaca a Jan Příhoda

Ve dnech, kdy se tisklo dubnové číslo Světa myslivosti, jímž právě listujete, proběhla první vlna výběrových řízení na pronájmy vlastních honiteb Lesů České republiky, s. p. (Lesy ČR), u nichž letos skončila platnost desetiletých nájemních smluv. Dlouho očekávaný proces byl odstartován začátkem března vyhlášením podmínek pronájmu a zveřejněním seznamu honiteb, jejichž nájemci byli vybíráni poslední březnový týden. O podrobnostech jsme hovořili s Ing. Pavlem Indrou, pověřeným řízením výrobně technického úseku na generálním ředitelství Lesů ČR.

Jak budete vzpomínat na končící desetileté myslivecké období 2003–2013? (str. 10-14)

Redakce

Letošním posledním březnovým dnem skončilo desetileté myslivecké období ohraničené roky 2003 a 2013. Čím bylo pro naši myslivost významné? Jak se na něj bude po letech vzpomínat? Co pro něj bylo charakteristické? A z čeho bychom si pro následující roky měli vzít ponaučení? S těmito otázkami jsme se obrátili na respondenty naší ankety.

Petice za zachování minimální výměry honitby 500 ha (str. 8)

Redakce

Pět členů Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (autoři reakce na text „Sedm příčin stavu myslivosti v České republice“) iniciovalo v souvislosti s uvažovaným květnovým projednáváním novely zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. vládou ČR petici za zachování minimální výměry honitby 500 ha.

Vyjádření univerzitních učitelů myslivosti k důvodům pro novelizaci zákona o myslivosti (str. 5-8)

Vladimír Hanzal, Jaroslav Červený, Vlastimil Hart, Tomáš Kušta, Miloš Ježek

V lednu t. r. se na Ministerstvu zemědělství ČR uskutečnil seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ uspořádaný s cílem získat podporu účastníků pro novelizaci zákona o myslivosti. Předložení novely zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. bylo schváleno usnesením vlády ze dne 6. února 2013 pod č. 84 na květnové zasedání vlády i přes projevený nesouhlas Agrární komory ČR, Vojenských lesů a statků ČR, s. p., zástupců lesnických fakult, ČMMJ a dalších pozvaných.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku