Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 4 (2013)

Co obsahuje návrh novely zákona o myslivosti vypracované MZe? (str. 4)

Redakce

Redakci Světa myslivosti se během uzávěrky dubnového čísla podařilo získat pracovní verze návrhu zákona o myslivosti a prováděcí vyhlášky č. 245/2002 Sb., připravené Ministerstvem zemědělství (stav k 20. únoru 2013). V rámci diskuse zveřejňujeme některé pasáže z návrhu uvedených norem.

Úvodník (str. 1)

Jiří Lamka

Vážení čtenáři,
využívat léčivé přípravky u divoce žijící zvěře bude počínaje rokem 2013 možné jen podle nových podmínek, koncipovaných a vydaných Státní veterinární správou (SVS). Tyto podmínky v obecné poloze využitelnost léčiv u divokých populací zvěře ztíží. Je to však cesta, kterou SVS musela nastoupit, dala se očekávat a je třeba si uvědomit, že tento trend bude pokračovat a bude prohlubován. Důvodů je několik, ne všechny jsou na první pohled patrné.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku