Sen o kvalifikovaném odhadu početnosti zvěře

 

{mosimage}

00DISK

Sen o kvalifikovaném odhadu početnosti zvěře

Ing. Petr Ziegrosser

V r. 1997 padlo na Lesní správě Hluboká nad Vltavou (Lesy České republiky, s. p.) rozhodnutí vyplotit severní část Staré obory. Důvody byly čistě lesnické - zajištění obnovy lesa. Stavba plotu byla dokončena v r. 1998, vyplocená část má výměru cca 150 ha (mýtní porosty cca 30 % výměry, probírky 40 %, mlaziny a kultury 30 %). Rovněž bylo rozhodnuto, že se v této části obory vystřílí veškerá spárkatá zvěř.
V té době jsem ve Staré oboře pracoval jako oborník a mým úkolem bylo zajistit "likvidaci" zvěře, a to do počátku jarních prací v r. 1999.

Svět myslivosti na Facebooku