Ustavující sněm "Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti"

 

{mosimage}

00POL

Ustavující sněm "Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti"

redakce

V květnovém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili první informaci o vzniku “Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti” coby nového klubu pod hlavičkou Českomoravské myslivecké jednoty. 2. června t. r. se uskutečnil ustavující sněm této aktivity, na kterém byl klub oficiálně založen. Za aktivitou stojí především skupina myslivců kolem Studentského mysliveckého spolku posluchačů Fakulty lesnické a environmentání při České zemědělské univerzitě, která navázala spolupráci s ČMMJ a správcem internetového portálu AGRIS.

Ještě před konáním ustavujícího sněmu bylo možné získat základní informace o projektu na stánku Iniciativy na výstavě Natura Viva 2004 v Lysé nad Labem (20. - 23. 5. t. r.).

O poslání a cílech činnosti Iniciativy informoval Svět myslivosti v již citovaném květnovém vydání. Úvodní přednášku na toto téma přednesl na ustavujícím sněmu jeden z představitelů Iniciativy, ing. Kamil Štípek, Ph.D., který byl zvolen jejím předsedou. Nástrojem, který by měl pomoci ke zlepšení informovanosti a prezentace myslivosti v očích veřejnosti, by měl být internetový informační systém, který propojí základní myslivecké subjekty a složky ČMMJ, čímž umožní zlepšení jejich komunikace. Základním předpokladem pro budování jednotného informačního systému, kde by byly soustřeďovány zprávy o činnosti myslivců, ochránců přírody, skupin ekologů, družin mladých myslivců atd., je oslovení spolupracovníků z řad myslivců, ochránců přírody či instruktorů dětských zájmových kroužků. Těmto dopisovatelům, kteří se mohou stát členy Iniciativy nebo mohou získat tzv. statut korespondenta, budou zdarma zřízeny internetové stránky, kde budou moci ukládat nejen informace o dění ve své zájmové organizace (myslivecké sdružení, honební společenstvo, okresní myslivecký spolek, družina mladých myslivců), ale také zprávy z celého regionu.

Náplň činnosti zatím třinácti členů klubu spočívá mimo jiné ve vytvoření metodických pokynů pro tvorbu prezentací zaměřených na problematiku přírody, ochrany životního prostředí a lidské činnosti vázané k přírodě (lesnictví, zemědělství, myslivost, rybářství a včelařství), určených pro žáky základních škol a studenty středních škol.

Zájemci o zapojení se do některé z činností klubu byli vyzváni k účasti na školení zaměřeném na tvorbu a udržování vlastních internetových stránek zapojených do systému AGRISu, který byl stanoven na 23. 6. t. r. (po uzávěrce tohoto čísla časopisu - pozn. red.). Formuláře pro přihlášení do systému budou k dostání na jednotlivých OMS, na sekretariátu ČMMJ, na kontaktních adresách a internetových stránkách.

Kontakty:
ing. Kamil Štípek, Ph. D., předseda (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 732 653 913), ing. Jiří Šilha, místopředseda (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 604 953 043), ing. Jan Jarolímek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 224 382 293), Zdeněk Kůta, DiS. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 737 145 953), Vlastimil Hart (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 607 616 903).

Informace na internetu: http://myslivcovo.misto.cz, http://www.agris.cz, http://www.cmmj.cz

Zpracováno podle tiskové zprávy
Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti, redakce

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku