Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

 

{mosimage}

00POL

Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

Ing. David Vaca, Ph.D.

30. června t. r. se v Praze pod záštitou odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství ČR (MZe) uskutečnila pracovní schůzka zástupců ČMMJ, Slovenského mysliveckého svazu, ústředí Rakouských mysliveckých svazů, MZe, tuzemských rybářských organizací, Lesů ČR aj. na téma Natura 2000. Termín setkání, které organizačně zajišťoval Středoevropský institut ekologie zvěře, spadal do doby, kdy u nás začalo projednávání návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Svět myslivosti na Facebooku