Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

 

{mosimage}

00POL

Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

Ing. David Vaca, Ph.D.

30. června t. r. se v Praze pod záštitou odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství ČR (MZe) uskutečnila pracovní schůzka zástupců ČMMJ, Slovenského mysliveckého svazu, ústředí Rakouských mysliveckých svazů, MZe, tuzemských rybářských organizací, Lesů ČR aj. na téma Natura 2000. Termín setkání, které organizačně zajišťoval Středoevropský institut ekologie zvěře, spadal do doby, kdy u nás začalo projednávání návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku