Které dotace můžeme využít v myslivosti?

 

{mosimage}

00PRAX

Které dotace můžeme využít v myslivosti?

Mgr. Marek Hartych

Přestože většina finančních podpor poskytovaných každoročně státem, jež lze využít v myslivosti, není novinkou, řada myslivců v tomto ohledu stále nemá zcela jasno. Nevědí, o co, kde, kdy a jak žádat a k čemu lze přiznané dotace využít. V tomto článku chci seznámit mysliveckou veřejnost s orientačním výčtem příslušných dotačních titulů. Finanční prostředky jimi přiznávané jsou určeny buď přímo pro myslivecké hospodaření, nebo pro podporu činností, které s myslivostí souvisejí, a lze je tak pro ni využít.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku