Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 01/05

Úvodník 1/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc

Vážení čtenáři,
právě uplynulý rok byl pro mne z veterinárně-medicínského hlediska pozoruhodný hned v několika ohledech.

Myslivost obdivuji pro její pestrost

 

{mosimage}

00ROZH

Myslivost obdivuji pro její pestrost

Ing. David Vaca, Ph.D.

Kdo z našich myslivců by neznal prof. ing. Josefa Hromase, CSc.? S věčně usměvavým optimistou si výuku myslivosti na brněnské lesnické a dřevařské fakultě spojuje hned několik generací jejích absolventů. Ti, kteří jej neznají z jeho celoživotního působiště, mají osobu prof. Hromase zapsanou minimálně jako nejvýraznější postavu naší největší myslivecké organizace v období od r. 1990. Dne 24. ledna t. r. oslaví prof. Hromas významné životní jubileum - bude mu 70 let. Výročí, k němuž mu touto cestou srdečně blahopřejeme, jsme využili a požádali jej o rozhovor týkající se nejen jeho vědecko-pedagogické činnosti, ale i působení v roli předsedy Českomoravské myslivecké jednoty.

Nová vyhláška o mysliveckém hospodaření č. 553/2004 Sb.

 

{mosimage}

00DISK

Nová vyhláška o mysliveckém hospodaření č. 553/2004 Sb.-
Další krok k diskreditaci myslivosti jako odborné disciplíny, aneb Je to vůbec možné?

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo v říjnu loňského roku vyhlášku č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě (Svět myslivosti č. 12/2004). Po jejím přečtení jsem se chvíli domníval, že mne šálí zrak. Přečetl jsem si ji proto ještě jednou. Musel jsem bohužel konstatovat, že jsem se nemýlil.

Je podceňování paratuberkulózy u přežvýkavců prozíravé?

 

{mosimage}

00VEDA

Je podceňování paratuberkulózy u přežvýkavců prozíravé?

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc., MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D., MVDr. Ivo Trčka, Doc. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Významné změny v podmínkách mysliveckého hospodaření i souběžný rozvoj hospodářského využívání některých živočišných druhů původně patřících pouze mezi zvěř přináší celou řadu nových otázek a problémů. Patří k nim i požadavek veterinárního zajištění současných chovatelských trendů. Mezi nejvýznamnějšími aspekty je nutné uvést ochranu chovů před nebezpečnými nákazami. Jednou z chorob u nás doposud málo známých a respektovaných je paratuberkulóza přežvýkavců.

Až se zima zeptá ...

 

{mosimage}

00PRAX

Až se zima zeptá ...

Mgr. Josef Kubec

Myslivecké sdružení Trotina hospodaří v honitbě s výměrou přibližně 1300 ha. Honitbu tvoří z 50 % pole, z 50 % les. Polní plochy jsou z 80 % obhospodařovány zemědělským družstvem, které se stejně jako jiná družstva z komerčních důvodů věnuje v převážné míře pěstování řepky. Její konzumace zvěří je předmětem mnoha výzkumů. Účelem tohoto článku však není polemika na toto téma. S mysliveckou veřejností se chceme populární formou podělit o poznatky získané s aplikací přísady AKOFEED CALCIUM FAT (ACF) od švédské firmy Karlshamns AB do jadrného krmiva. Přikrmování směsí s touto přísadou nám pomohlo zkvalitnit potravní podmínky srnčí zvěře a ve výsledku zlepšit její kondici a tělesnou hmotnost.

Vhodný čas k diskusi

 

{mosimage}

00DISK

Vhodný čas k diskusi

Milan Cihelka

Na psaní článků do časopisů či novin musí mít člověk čas a hlavně musí být na popis konkrétního jevu vhodná doba, jinak článek nenajde u čtenářů odezvu. V polovině 90. let, kdy se některá média začala "navážet" do myslivosti, jsem napsal dosti obhajujících statí na její adresu. Větší diskuse (kromě jednotlivých ohlasů) jsem se však nedočkal. Podle odezvy na "úvahu" Petra Kjučukova (Svět myslivosti č. 9/2004, reakce ve Světě myslivosti č. 10 a 11/2004 - pozn. red.) se domnívám, že snad nastává vhodná doba k diskusi nad některými zásadními otázkami, jež nás - myslivce - trápí.

Etická a vědecká hlediska pohody zvířat a sokolnictví (I.)

 

{mosimage}

00SOK

Etická a vědecká hlediska pohody zvířat a sokolnictví (I.)

Petr Kolomazník

Každý z myslivců se již určitě někdy setkal s radikálním ochráncem přírody, pro něhož je myslivost a sokolnictví něco nepředstavitelně nehumánního, něco, co nemá v dnešní době místo. Někteří z těchto ochránců považují sokolnictví za trápení zvířat a přirovnávají je dokonce k otroctví. Lovit zvíře pomocí jiného zvířete je podle nich neetické. S těmito lidmi je třeba hovořit, snažit se jim vysvětlit celou problematiku myslivosti, sokolnictví a chovu zvěře v prostředí člověkem z velké části změněném.

Myslivost u Lesů Slovenské republiky, s. p.

 

{mosimage}

00ZAHR

Myslivost u Lesů Slovenské republiky, s. p.

Ing. Marcel Lehocký a Ing. Peter Kuric

Lesy Slovenské republiky, s. p. (LSR), v současnosti spravují lesní majetek slovenského státu na výměře přes jeden milión hektarů, což představuje téměř 55 % z celkové plochy lesní půdy Slovenska. Kromě lesního hospodářství pečují ve svých 148 režijních honitbách o nedílnou součást přírodního bohatství - o zvěř.

Lovecká turistika u Lesů Slovenské republiky: základem úspěchu je dobrý lovecký průvodce

 

{mosimage}

00ZAHR

Lovecká turistika u Lesů Slovenské republiky: základem úspěchu je dobrý lovecký průvodce

Ing. David Vaca, Ph.D.

Na výstavě Natura Viva 2004 v Lysé na Labem nešlo přehlédnout stánek Lesů Slovenské republiky, s. p. (LSR). Dřevěný srub vyzdobený silnými jeleními, srnčími a daňčími trofejemi, zbraněmi kňourů, vlčí a medvědí kůží i dalšími zajímavostmi se spoustou informací o možnostech lovu v režijních honitbách LSR upoutal i naši pozornost. U stolu v onom srubu jsme položili několik otázek týkajících se role lovecké turistiky u LSR ing. Petru Kuricovi, vedoucímu odboru myslivosti a rybářství generálního ředitelství LSR v Banské Bystrici.

Setkání nožířů v Hodoníně

 

{mosimage}

00VYBA

Setkání nožířů v Hodoníně

Text a foto Pavel Klozík

Když na začátku nového století a tisíciletí obchodník s noži Jiří Maděrič poprvé pozval nožíře do jihomoravského Hodonína, vynořily se pochyby o možnosti pokračování a přežití této akce. Nakonec všechny vzaly za své. Důkazem bylo třetí setkání nožířů a mečířů, jichž se spolu s několika prodejci objevilo 17. října 2004 v hodonínském OD Marina na čtyři desítky. Více než šest set návštěvníků potvrdilo smysl výstavy. Čtvrté setkání nožířů v roce 2005 se odehraje v nových prostorech v centru města.
Podle slov pořadatele se máme na co těšit.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku