Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 05/05

Úvodník 5/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ing. Petr Ziegrosser

Vážení čtenáři,
blíží se polovina května, neboli termín, který znamená pro většinu lidí v zeleném začátek lovecké sezóny. Na hraničních přechodech je pozorován zvýšený pohyb osob s loveckými zbraněmi. Začíná se rozbíhat fenomén zvaný lovecká turistika.

Sympózium CIC o škodách působených velkou zvěří

 

{mosimage}

00VEDA

Sympózium CIC o škodách působených velkou zvěří

Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., host. prof.

Komise Mezinárodní rady pro myslivost a lov zvěře (CIC) "Velká evropská a asijská zvěř", resp. její pracovní skupina orientovaná na škody působené zvěří uspořádala ve Vídni ve dnech 25. - 26. února t. r. mezi-národní sympózium týkající se právě škod působených zvěří. Akce se uskutečnila u příležitosti myslivecké výstavy Jaspowa 2005 a měla podtitul "Šance velké zvěře v kulturní krajině".

Seminář "Efektivní způsoby snižování stavů černé zvěře"

 

{mosimage}

00PRAX

Seminář "Efektivní způsoby snižování stavů černé zvěře"

Ing. David Vaca, Ph.D.

Redakce našeho časopisu si vytyčila jako jednu ze svých aktivit pořádání seminářů zaměřených na aktuální otázky myslivecké praxe. Ožehavým problémem současnosti jsou vysoké stavy černé zvěře a škody, jež tato zvěř působí v našich honitbách. Protože úkolem myslivce je udržovat počty zvěře na přijatelné úrovni, logicky se nabídlo téma efektivního snižování stavů černé zvěře.

Lovecká turistika a její postavení v současném světě

 

{mosimage}

00ZAHR

Lovecká turistika a její postavení v současném světě

Ing. Ctirad Rakušan

Již ve 2. polovině 19. století se začal projevovat zájem o lov velké africké zvěře. Každá lovecká výprava na černý kontinent byla značně nákladná a mohli si ji dovolit jen bohatí feudálové (jak o tom svědčí sbírky trofejí na zámcích), nebo posléze úspěšní podnikatelé. Výpravy vedli profesionální průvodci, kteří znali zvěř, lovecké prostory a měli mezi domorodým obyvatelstvem zdatné pomocníky - stopaře. To byla nutná podmínka, neboť jen ti měli podrobné znalosti o zvěři, mezi níž žili, a hlavně znali její zvyky a stopy.

Lovecká turistika v ČR a její specifika

 

{mosimage}

00HON

Lovecká turistika v ČR a její specifika

Ing. David Vaca, Ph.D.

Poplatkový lov je samozřejmou součástí naší myslivosti. Známe tuzemské myslivce lovící exotickou zvěř v zahraničí stejně jako známe cizí státní příslušníky na loveckých výpravách u nás. Výraznou část poplatkových lovců v našich honitbách dnes tvoří již i domácí myslivci. Po r. 1989 se lovecká turistika, v zahraničí dlouhou dobu zcela běžná, stala i u nás realitou a začala se živě rozvíjet.

Jaká je úroveň současné lovecké turistiky v ČR?

 

{mosimage}

00ANK

Jaká je úroveň současné lovecké turistiky v ČR?

Lovecká turistika je významným zdrojem příjmů mnoha uživatelů honiteb. V současné době by se již většina z nich neobešla bez peněz loveckých hostů. Jde o lovce ze zahraničí, a v posledních letech čím dál tím více i z tuzemska

Jak jsme začínali s loveckou turistikou

 

{mosimage}

00HON

Jak jsme začínali s loveckou turistikou

Jiří Šafránek

V polovině 70. let minulého století - v době normalizace - se státní kase nedostávalo "prožluklé kapitalistické měny", a tak se peníze začaly hledat, kde se dalo. Došlo i na krušnohorské jeleny, kteří se stali žádaným předmětem lovecké turistiky.

Odstřel srnců v okrese Břeclav v letech 1993-2003

 

{mosimage}

00PRAX

Odstřel srnců v okrese Břeclav v letech 1993-2003

Mgr. Martin Sedliský

Srnčí je nejpočetnějším druhem u nás lovené spárkaté zvěře. O kritériích jejího odstřelu již byla napsána řada odborných publikací, článků i krátkých příspěvků, jež vyplynuly jak z každodenního mysliveckého života, tak z vědeckých projektů. Faktem je, že český národní rekord srnce je již značně "vousatý" (201,7 b. CIC - rok ulovení 1938). Nabízí se tedy otázka, jestli jsme schopni docílit silnější trofeje, či zda je správný v současnosti praktikovaný přístup k chovu a lovu srnčí zvěře (na zvážení je především chybějící účinná kontrola odstřelu holé srnčí zvěře).

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Hořovice

 

{mosimage}

00HON

Myslivost u Vojenských lesů a statků ČR, s. p. - divize Hořovice

Ing. Milan Tesař

Krajem pro pytláky, loupežníky a zatracence nazývá spisovatel Jan Čáka v knize Střední Brdy - krajina neznámá oblast rozkládající se uprostřed brdského masivu pohoří, jež najdeme jen několik desítek kilometrů na jihozápad od Prahy. Čákova kniha poutavým způsobem odhaluje bohatou historii lesů a jejich obyvatel spojených s poměrně neznámým vojenským újezdem Brdy, v němž zajišťuje hospodářskou činnost hořovická divize Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (VLS ČR).

Myslivecká výročí – květen

 

{mosimage}

00VYRO

Myslivecká výročí – květen

Před 75 roky, 20. května 1930, se v Mladé Boleslavi narodil ing. Milíč Blahout, CSc., nadšený turista, horolezec a milovník přírody Vysokých Tater. Hned po absolvování pražské lesnické fakulty v r. 1955 začal pracovat jako zoolog a výzkumník u Správy Tatranského národního parku a v jejím muzeu v Tatranské Lomnici.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku