Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 07/05

Úvodník 7/2005

 

{mosimage}

Úvodník

RNDr. Petr Koubek, CSc.

Vážení čtenáři,
brány výstaviště v Lysé nad Labem se zavřely, je čas bilancovat. Nevím sice, kolik návštěvníků prošlo turnikety, ale s vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že se nenašel jediný, jemuž by se pořadatel stoprocentně zavděčil. Ostatně internetová diskuse před výstavou, v jejím průběhu i po ní tomu odpovídá.

Natura viva 2005

 

{mosimage}

00REP

Natura viva 2005

Ing. David Vaca, Ph.D., a Ing. Ondřej Kozub

Výstaviště v Lysé nad Labem po roce opět ožilo výstavou Natura viva. Letošní "svátek" myslivců, rybářů, zahrádkářů a včelařů byl po pěti letech obohacen o národní přehlídku trofejí s účastí delegací zahraničních mysliveckých svazů. Podle odhadu pořadatelů navštívilo devítidenní výstavu (27. 5. - 4. 6.) přes 40 000 osob.

Jaká byla I. celostátní výstava myslivosti?

 

{mosimage}

00HIST

Jaká byla I. celostátní výstava myslivosti?

S použitím měsíčníku Myslivecké besedy č. 6/1933 připravil ing. David Vaca, Ph.D.

Tradice celostátních mysliveckých výstav na území naší republiky sahá do r. 1933. Tehdy Československá myslivecká jednota (ČesMJ) uspořádala u příležitosti 10. výročí svého založení velkou výstavu, která se konala ve dnech 20. května - 3. června v Praze na výstavišti v Holešovicích. Díky unikátnímu obrazovému materiálu, který naší redakci laskavě zapůjčil ing. Jiří Zíka z Brunšova u Hradišťka pod Medníkem, máme možnost přesvědčit se, o jak do té doby nevídanou a atraktivní akci šlo.

Řízení myslivosti a chovu spárkaté zvěře v Evropě (III.)

 

{mosimage}

00VEDA

Řízení myslivosti a chovu spárkaté zvěře v Evropě (III.)

V předchozích dvou dílech našeho článku zveřejněných ve Světě myslivosti č. 4/2005 a č. 6/2005 jsme popsali některé zkušenosti s řízením myslivosti v Evropě, prezentované na vědeckém setkání v sicilském městečku Erice. To se konalo v říjnu r. 2004 v rámci "Konference o etologii" (Workshop on Ethology). V tomto pokračování navážeme na předchozí díly kapitolou o vlivu zvěře na její prostředí a s tím spojenou prevenci a systém náhrad škod. Zmíníme se také o kontroverzních tématech souvisejících s přítomností nepůvodních druhů a predátorů a nastíníme roli výzkumu v řízení spárkaté zvěře v evropských státech. Třídílný článek zakončíme velice důležitým tématem výchovou a výukou k myslivosti.

Právní předpisy v praxi aneb naplnění vyhlášek MZe z pohledu mysliveckého hospodáře

 

{mosimage}

00DISK

Právní předpisy v praxi aneb naplnění vyhlášek MZe z pohledu mysliveckého hospodáře

Zdeněk Besta

Podívám-li se na vyhlášku Ministerstva zemědělství ČR č. 553/2004 Sb. jako myslivecký hospodář, nemohu se vyjádřit jinak, než - nechci-li použít silných slov - že jde o krok zpět. Vyhláška je rovněž svědectvím o tom, že její tvůrci přinejmenším neznají skutečnou praxi v honitbách a snaží se to zakrýt vymýšlením složitých úkonů a údajů, které ve skutečnosti nemají žádnou vypovídající hodnotu.

Les a zvěř patří k sobě

 

{mosimage}

00ROZH

Les a zvěř patří k sobě

Ing. David Vaca, Ph.D.

Mnohdy vášnivé diskuse mezi lesníky a myslivci o stavech zvěře a jejím působení na les jsou věčným a notoricky známým tématem společných setkání. První strana má za úkol pěstovat zdravý les, druhé leží na srdci především zvěř. Problém je v tom, kolik zvěře v lese máme či můžeme mít, resp. jakou potravní nabídku les dokáže svým obyvatelům zajistit, aniž by ho ničili. Ing. Aloisi Indruchovi, jenž celý život pracoval jako lesník v Bílých Karpatech, kde se dodnes věnuje myslivosti, se podařilo skloubit zájmy lesního hospodářství s chovem zvěře. Čerstvého jubilanta - 23. 7. oslaví 80. narozeniny (viz medailonek na str. 32 v tomto čísle našeho časopisu) - jsme navštívili a hovořili s ním o nelehké cestě, kterou musí absolvovat ten, kdo chce být dobrým lesním a zároveň mysliveckým hospodářem.


Svrab - onemocnění širokého okruhu hostitelů (II.)

 

{mosimage}

00VEDA

Svrab - onemocnění širokého okruhu hostitelů (II.)

Mgr. Vladimír Bádr a Jiří Preisler

V červnovém čísle Světa myslivosti jsme v prvním díle článku informovali o tzv. "ušním svrabu". Nyní na popisovanou problematiku navážeme charakteristikou jiné formy svrabu, jež postihuje v generalizované podobě celé tělo hostitele.

Pozor na loveckou horečku!

 

{mosimage}

00ZAHR

Pozor na loveckou horečku!

Ing. Ivana Tomášková

Pamatujete si na den, kdy jste poprvé mířili na zvěř? A na pocity, které jste při tom prožívali? Vysoká tepová frekvence, chvění, nervozita ... Tento stav obvykle nazýváme loveckou horečkou. Většina myslivců jí "trpí" po celý život. Že nejde o mysliveckou latinu, ví každý z nás. Velký emocionální tlak a stres při lovu potvrdila empirická měření srdeční aktivity myslivců.

Myslivecká kynologie - aktuální problematika (celorepublikové "představení Asociace profesionálních

 

{mosimage}

00PES

Myslivecká kynologie - aktuální problematika (celorepublikové "představení Asociace profesionálních myslivců ČR")

Radim Duda

Dne 2. května t. r. jsem se zúčastnil celostátního odborného mysliveckého semináře pořádaného Českou zemědělskou univerzitou Praha ve spolupráci s Asociací profesionálních myslivců ČR (APM) a po projednání též s Ministerstvem zemědělství ČR (mysliveckou radou ministra) a Českomoravskou mysliveckou jednotou. Seminář se konal v nově vybudovaném studijním a informačním centru areálu ČZU Praha.

"Vyhláška MZe versus Zkušební řády ČMMJ pro zkoušky z výkonu" - připomínky k připomínkám (Svět mysli

 

{mosimage}

00PES

"Vyhláška MZe versus Zkušební řády ČMMJ pro zkoušky z výkonu" - připomínky k připomínkám (Svět myslivosti č. 4 a 6/2005)

 

V dubnovém čísle Světa myslivosti byl zveřejněn příspěvek Karla Pfeifera "Vyhláška MZe versus Zkušební řády ČMMJ pro zkoušky z výkonu". V červnovém čísle se lze seznámit s připomínkami k tomuto článku, které redakci zaslal ing. Koloman Ferjentsik. Karel Pfeifer v níže uvedeném textu reaguje na připomínky ing. Ferjentsika a zamýšlí se nad jedním z aktuálních problémů lovecké kynologie - nad psy využitelnými v honitbách se spárkatou zvěří.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku